მისამართი

რუსთაველის გამზ. № 52, თბილისი - 0108

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995 32) 299 55 05

@: guivis@caucasus.net

გივი სანაძე

აკადემიკოსი

აკადემიის საბჭოს მრჩეველი
საქართვეოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

მეცნიერული ინტერესების სფერო:

ფოტოსინთეზის ბიოქიმიური მექანიზმები და მცენარეთა ფოთლების მიერ აქროლადი ორგანული ნივთიერებების გამოყოფა ფოტოსინთეზის პროცესში. განსაკუთრებულ ინტერესს წარმოადგენს იზოპრენის ეფექტის, ე.ი. მცენარის ფოთლებიდან იზოპრენის ფოტობიოლოგიური სინთეზისა და გამოყოფის აღმოჩენა, რასაც გარდა თეორიულისა უაღრესად დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს

გამოქვეყნებული შრომების საერთო რაოდენობა:

100 – ზე მეტი.

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 1983

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 1979

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 3. 1968

  პროფესორი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერიტეტის მცენარეთა ფიზიოლოგიის კათედრა
 4. 1968

  ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ბოტანიკის ინსტიტუტი
 5. 1959

  ბიოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ბოტანიკის ინსტიტუტი
 6. 1947-1952

  უმაღლესი, სპეციალობა – მცენარეთა ბიოქიმია და ფიზიოლოგია

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2003 - დღემდე
  პრეზიდიუმის (შემდგომში აკადემიური საბჭოს) მრჩეველი
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 1988-2003
  ვიცე-პრეზიდენტი
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 3. 1973-2006
  გამგე
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფოტოსინთეზის პრობლემური სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორია
 4. 1968-1982
  გამგე და პროფესორი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მცენარეთა ფიზიოლოგიის კათედრა
 5. 1961-1968
  უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ბოტანიკის ინსტიტუტი
 6. 1953-1961
  უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ბოტანიკის ინსტიტუტი
 7. 1953
  სეზონური მუშა
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ბოტანიკის ინსტიტუტი