მისამართი

ე. მინდელის ქ. №10, თბილისი - 0186

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995 32) 237 02 67

@: tavadzeg@gmail.com

თავაძე გიორგი

აკადემიკოსი

დირექტორი, სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

ბიოგრაფია

სპეციალობა: არაორგანული მასალათმცოდნეობა და ტექნოლოგიები.

სამეცნიერო საქმიანობის ძირითადი მიმრთულებაა – მაღალტემპერატურული სწრაფად მიმდინარე პროცესების კვლევა, სპეციალური თვისებების მქონე არაორგანული მასალების მიღება ლითონური ნალღობიდან სწრაფად წრთობისა და თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის (თმს) მეთოდით.

 • ამ მიმართულებით ჩატარებულია ფართო მასშტაბიანი მეცნიერული და ტექნოლოგიური კვლევები და მი-ღებულია ახალი კლასის კერამიკული, ლითონკერამიკული, გრადიენტული და კომპოზიტური მასალების მთელი კლასი.

შემუშავებულია სრულიად ახალი ტექნოლოგიური მიმართულებები:

 • თმს-ელექტროგლინვა, რომელიც საშუალებას იძლევა მიღებულ იქნას პრაქტიკულად შეუზღუდავი ზომების მქონე ნაკეთობები კომპოზიციური და სალი მასალების (კარბიდები, ბორიდები, ნიტრიდები და სხვ.) ფუძეზე;
 • ერთერთი საინტერესო მიმართულებაა თმს და აფეთქებით რეაქციული ნარევების დაწნეხვის ტექნოლოგიების ერთდროულად ჩატარება.
 • პირველადაა დამუშავებული თმს მეთოდით ფეროშენადნობთა მიღების ტექნოლოგიის თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლები.

გამოქვეყნებული შრომების საერთო რაოდენობა:
140-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2015

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 2009

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 3. 2002

  პროფესორი

  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 4. 1995

  ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი

  საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
 5. 1976

  ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი

  საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
 6. 1968-1971

  ასპირანტი

  საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
 7. 1961-1967

  უმაღლესი

  საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მეტალურგიის ფაკულტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2007 - დღემდე
  დირექტორი
  სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
 2. 2006-2007
  დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი
  სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
 3. 2003-2004
  კვლევებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის ხელმძღვანელი
  საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
 4. 1998-2002
  უფროსი
  საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სტრატეგიული დაგეგმარებისა და სამეცნიერო-ტექნიკური კვლევების მთავარი სამმართველო
 5. 1997-2005
  საქართველოს ეროვნული კოორდინატორი
  ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის კვლევებისა და ტექნოლოგიების ორგანიზაციისა და სახმელეთო შეიარაღების ჯგუფი
 6. 1992-2004
  უფროსი
  საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ტექნიკური სამმართველო
 7. 1986-2006
  ლაბორატორიის გამგე
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი ლაბორატორია
 8. 1967-1986
  უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი, მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი
 9. 1961-1963
  ლაბორანტი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი

პრემიები, ჯილდოები და სხვა მიღწევები

 • 2017
  უკრაინის ეროვნული აკადემიის ვ.ი. ვერნადსკის სახელობის ოქროს მედალი
 • 2013
  გიორგი ნიკოლაძის სახელობის პრემია
 • 1998
  საქართველოს სახელმწიფო პრემია მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგში (ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გამტკიცების დარგში)
 • 1996
  ვახტანგ გორგასლის III ხარისხის ორდენი