მისამართი

პ. ინგოროყვას ქ. № 8, თბილისი - 0108

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995 32) 299-56-21

@: guchiela@gmail.com

კვარაცხელია გუჩა

აკადემიკოსი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი

ბიოგრაფია

200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის, მათ შორის, 3 მონოგრაფიის ავტორი.
კვლევის სფეროები: ზოგადი ენათმეცნიერება, ტექსტის ლინგვისტიკა, ქართული ენის სტრუქტურისა და პრაგმატიკის საკითხები.
27 წიგნის რედაქტორი, 17 სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალისა და კრებულის სარედაქციო საბჭოს წევრი.
12 ადგილობრივი და საერთაშორისო კონფერენციის, სიმპოზიუმისა და კონგრესის მასალების სარედაქციო კოლეგიის წევრი.

 

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2013

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 2001

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 3. 1988

  პროფესორი

  არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
 4. 1986

  ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

  არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
 5. 1968

  ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

  არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
 6. 1958-1963

  უმაღლესი

  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტის ქართველურ ენათა განყოფილება

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2006-დღემდე
  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
  არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
 2. 2005 - დღემდე
  ენის, ლიტერატურისა და ხელოვნების განყოფილების აკადემიკოსმდივნის მოვალეობის შემსრულებელი
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემია
 3. 1999-2006
  პროფესორი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერების კათედრა
 4. 2002-2006
  ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილების გამგის მ.შ.
  არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
 5. 1993-2006
  დირექტორი
  არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
 6. 1989-1994
  ქართული ენის კათედრის გამგე
  ა. პუშკინის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიურ ინსტიტუტი
 7. 1993-1994
  არაქართველთათვის ქართული ენის სწავლების სამეცნიეროკვლევითი ლაბორატორიის გამგე
  ა. პუშკინის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიურ ინსტიტუტი
 8. 1988-1994
  ქართული ენის კათედრის პროფესორი
  ა. პუშკინის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიურ ინსტიტუტი
 9. 1989-1993
  წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი
  არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
 10. 1970-1993
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
 11. 1992 (13.01-02.12)
  მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი
  საქართველოს რესპუბლიკის განათლების სამინისტრო
 12. 1978-1988
  ქართული ენის კათედრის დოცენტი
  ა. პუშკინის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიურ ინსტიტუტი
 13. 1970-1977
  ქართული ენის კათედრის უფროსი მასწავლებელი
  ა. პუშკინის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიურ ინსტიტუტი
 14. 1967-1970
  უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი