მისამართი

შ. რუსთაველის გამზირი №52, თბილისი - 0108

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995) 32 299 81 50

@: t.gamkrelidze@science.org.ge

გამყრელიძე თამაზ

აკადემიკოსი

საპატიო პრეზიდენტი
„ვეფხისტყაოსნის“ აკადემიური გამოცემისა და „ქართული ენის თესაურუსის“ კომიტეტის ხელმძღვანელი
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

ბიოგრაფია

კვლევის სფეროები: ისტორიულ-შედარებითი ენათმეცნიერება, გრამატოლოგია (დამწერლობათმცოდნეობა), სემიოტიკა, ენათმეცნიერების თეორიული და პრაქტიკული პრობლემები.

იკვლევს კულტურის ისტორიის, აღმოსავლეთმცოდნეობისა და თეორიული ენათმეცნიერების, ძველი აღმოსავლური ენების, ინდო-ევროპული, სემიტური, ქართველური ენების სტრუქტურისა და თეორიის საკითხებს;

მრავალი ფუნდამენტური ნაშრომი გამოცემულია ქართულსა და უცხოურ ენებზე.

200 სამეცნიერო ნაშრომისა და 12 მონოგრაფიის ავტორი.

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 1974

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 2. 1984

  აკადემიკოსი

  რუსეთის მეცნიერებათა აკადემია
 3. 1967

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 4. 1963

  ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 5. 1956

  ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2013 - დღემდე
  საპატიო პრეზიდენტი
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 2013 - დღემდე
  აკად. გ. წერეთლის სახ. „ვეფხისტყაოსნის“ აკადემიური გამოცემის და „ქართული ენის თესაურუსის“ კომიტეტის ხელმძღვანელი
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 3. 2008 - დღემდე
  ხელმძღვანელი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
 4. 2005-2013
  პრეზიდენტი
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 5. 2003-2005
  აკადემიკოს-მდივანი
  ენისა და ლიტერატურის განყოფილება, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 6. 2000 - დღემდე
  საპატიო დირექტორი და სამეცნიერო მრჩეველი
  აკად. გ. წერეთლის სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი
 7. 1999 - დღემდე
  გამგე
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერების კათედრა
 8. 1973-2000
  დირექტორი
  აკად. გ. წერეთლის სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 9. 1964-2004
  გამგე
  სტრუქტურული და გამოყენებითი ლინგვისტიკის კათედრა, ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 10. 1953-1960
  მეცნიერი თანამშრომელი
  ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია

პრემიები, ჯილდოები და სხვა მიღწევები

 • 2000
  საპატიო მოქალაქე
  ქ. თბილისი
 • 1999
  ღირსების ორდენი
 • 1990
  ივანე ჯავახიშვილის პრემიის ლაურეატი
 • 1989
  ალექსანდრე ჰუმბოლდტის საერთაშორისო პრემიის ლაურეატი,
  გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა
 • 1988
  ლენინური პრემიის ლაურეატი
  მეცნიერების დარგში, სსრკ