მისამართი

ი. ჭავჭავაძის #1, თბილისი - 0179

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995 32) 229 08 18

@: t_urushadze@yahoo.com

ურუშაძე თენგიზ

აკადემიკოსი

ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბიოგრაფია

სამეცნიერო ინტერესების სფეროები: ნიადაგმცოდნეობა, გამოყენებითი ეკოლოგია.

გამოქვეყნებული შრომების რაოდენობა: 300-მდე სამეცნიერო ნაშრომის, 30-ზე მეტი მონოგრაფიისა და სახელმძღვანელოს ავტორი.

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2013

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 1988

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 3. 1983

  პროფესორი

 4. 1980

  ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

  ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (მოსკოვი)
 5. 1967

  ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

  გეოგრაფიის ინსტიტუტი (მოსკოვი)
 6. 1980

  ინგლისური ენის სპეციალისტი

  თბილისის უცხო ენების სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი
 7. 1963

  მეტყევე-ინჟინერი

  საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2012 - დღემდე
  დირექტორი
  საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მიხეილ საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიისა და მელიორაციის ინსტიტუტი
 2. 2007-2012
  სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე
  საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ვასილ გულისაშვილის სამთო მეტყევეობის ინსტიტუტი
 3. 2007-2009
  ლაბორატორიის გამგე
  თსუ ნიადაგმცოდნეობის და ნიადაგების გეოგრაფიის ლაბორატორია
 4. 2005-2007
  რექტორი
  საქართველოს სასოფლო უნივერსიტეტი
 5. 2004-2012
  პროფესორი
  ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 6. 2004-2005
  კათედრის გამგე
  თსუ ნიადაგმცოდნეობის და ნიადაგების გეოგრაფიის კათედრა
 7. 1995-2005
  პრორექტორი
  საქართველოს სასოფლო უნივერსიტეტი
 8. 1992 - დღემდე
  პრეზიდენტის მრჩეველი ეკოლოგიის საკითხებში
 9. 1982-1998
  კათედრის გამგე
  საქართველოს სასოფლო უნივერსიტეტის ნიადაგმცოდნეობის კათედრა
 10. 1973-1982
  ლაბორატორიის გამგე
  სამთო მეტყევეობის ინსტიტუტი
 11. 1969-1973
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  სამთო მეტყევეობის ინსტიტუტი
 12. 1967-1969
  უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  სამთო მეტყევეობის ინსტიტუტი

ჯილდოები, პრემიები და სხვა დამსახურებები

 • 2016
  IUSS (ნიადაგმცოდნეობის საერთაშორისო გაერთიანება) საპატიოს წევრი
 • 2007
  აზერბაიჯანის სოფლის მეურნეობის აკადემიის საპატიო დოქტორი
 • 2005
  სომხეთის სოფლის მეურნეობის აკადემიის საპატიო დოქტორი
 • 2002
  სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი
 • 2001
  „საქართველოს დამსახურებული მეტყევე“
 • 1999
  ღირსების ორდენი, საქართველო