მისამართი

ი. ჭავჭავაძის #1, თბილისი - 0179

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995 32) 229 08 18

@: t_urushadze@yahoo.com

ურუშაძე თენგიზ

აკადემიკოსი

ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბიოგრაფია

სამეცნიერო ინტერესების სფეროები: ნიადაგმცოდნეობა, გამოყენებითი ეკოლოგია.

გამოქვეყნებული შრომების რაოდენობა: 300-მდე სამეცნიერო ნაშრომის, 30-ზე მეტი მონოგრაფიისა და სახელმძღვანელოს ავტორი.

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2013

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 1988

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 3. 1983

  პროფესორი

 4. 1980

  ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

 5. 1967

  ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

 6. 1980

  ინგლისური ენის სპეციალისტი

  თბილისის უცხო ენების სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი
 7. 1963

  მეტყევე-ინჟინერი

  საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2006 - დღემდე
  ლაბორატორიის გამგე
  თსუ ნიადაგმცოდნეობის და ნიადაგების გეოგრაფიის ლაბორატორია
 2. 2004-2006
  კათედრის გამგე
  თსუ ნიადაგმცოდნეობის და ნიადაგების გეოგრაფიის კათედრა
 3. 2005-2006
  რექტორი
  საქართველოს სასოფლო უნივერსიტეტი
 4. 1995-2005
  პრორექტორი
  საქართველოს სასოფლო უნივერსიტეტი
 5. 1982-2000
  კათედრის გამგე
  საქართველოს სასოფლო უნივერსიტეტის ნიადაგმცოდნეობის კათედრა
 6. 1992 - დღემდე
  პრეზიდენტის მრჩეველი ეკოლოგიის საკითხებში
 7. 1973-1982
  ლაბორატორიის გამგე
  სამთო მეტყევეობის ინსტიტუტი
 8. 1969-1973
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  სამთო მეტყევეობის ინსტიტუტი
 9. 1967-1969
  უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  სამთო მეტყევეობის ინსტიტუტი