მისამართი

ჭავჭავაძის გამზ. #31, თბილისი

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995) 32 229 38 56

@: irakli.eliava@gmail.com

ელიავა ირაკლი

წევრ-კორესპონდენტი

ლაბორატორიის გამგე
ზოოლოგიის ინსტიტუტი

სამეცნიერო ინტერესების სფეროები: ნემატოლოგია, ცხოველთა ეკოლოგია, ევოლუციური მოძღვრება.

გამოქვეყნებული შრომების რაოდენობა: 145, 4 მონოგრაფია, 2 სახელმძღვანელო.

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 1988

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 2. 1987

  პროფესორი

 3. 1984

  ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

 4. 1962

  ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

 5. 1955-1958

  ასპირანტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ზოოლოგიის ინსტიტუტი
 6. 1948-1953

  უმაღლესი

  ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგია-ნიადაგმცოდნეობის ფაკულტეტი
 7. 1974-1948

  უმაღლესი

  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2005 - დღემდე
  ლაბორატორიის გამგე
  ზოოლოგიის ისნტიტუტის ნემატოლოგიის ლაბორატორია
 2. 1989-2005
  დირექტორი
  ზოოლოგიის ინსტიტუტი
 3. 1987
  დეკანი
  თსუ, ბიოლოგიის ფაკულტეტი
 4. 1982
  კათედრის გამგე
  თსუ, ბიოლოგიის ფაკულტეტის ზოოლოგიის კათედრა
 5. 1958-1982
  უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ლაბორატორიის გამგე
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ზოოლოგიის ინსტიტუტი