მისამართი

გრიბოედოვის ქ. № 32 , თბილისი - 0108

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995 32) 293 69 59

@: merab147@mail.ru

მერაბიშვილი მერაბ

აკადემიკოსი

მთავარი მრჩეველი, თბილისის სამხატვრო აკადემია

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 1996

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 2. 1988

  ნამდვილი წევრი

  საბჭოთა კავშირის სამხატვრო აკადემია
 3. 1980

  საქართველოს სახალხო მხატვარი

 4. 1978

  პროფესორი

  თბილისის სამხატვრო აკადემია
 5. 1973

  წევრ-კორესპონდენტი

  საბჭოთა კავშირის სამხატვრო აკადემია
 6. 1970

  დოცენტი

  თბილისის სამხატვრო აკადემია
 7. 1956-1959

  ასპირანტი

  თბილისის სამხატვრო აკადემია

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2005 - დღემდე
  მთავარი მრჩეველი
  თბილისის სამხატვრო აკადემია
 2. 1991-2005
  გამგე
  თბილისის სამხატვრო აკადემიის ხატვის კათედრა