მისამართი

გრიბოედოვის ქ. № 32 , თბილისი - 0108

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995 32) 293 69 59

@: merab147@mail.ru

მერაბიშვილი მერაბ

აკადემიკოსი

მთავარი მრჩეველი
თბილისის სამხატვრო აკადემია

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 1996

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 1988

  ნამდვილი წევრი

  ნამდვილი წევრი საბჭოთა კავშირის სამხატვრო აკადემია
 3. 1980

  მხატვარი

  საქართველოს სახალხო
 4. 1978

  პროფესორი

  თბილისის სამხატვრო აკადემია
 5. 1973

  წევრ - კორესპონდენტი

  საბჭოთა კავშირის სამხატვრო აკადემია
 6. 1970

  დოცენტი

  თბილისის სამხატვრო აკადემია
 7. 1961

  პედაგოგი

  თბილისის სამხატვრო აკადემია
 8. 1956-1959

  ასპირანტი

  თბილისის სამხატვრო აკადემია

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2005 წლიდან
  მთავარი მრჩეველი
  თბილისის სამხატვრო აკადემია
 2. 1991-2005
  გამგე
  თბილისის სამხატვრო აკადემიის ხატვის კათედრა