მისამართი

მ. თამარაშვილის 6, თბილისი - 0186

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995 32) 239 19 68

@: nltsin@yahoo.com

ცინცაძე ნოდარ

აკადემიკოსი

პლაზმის ფიზიკის განყოფილების გამგე
ე. ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი

ბიოგრაფია

 

პლაზმის ფიზიკის თეორია. ბოლო წლებში მუშაობს ორი მიმართულებით: ერთი – თანამედროვე ტექნოლოგიების შესაქმნელად საჭირო კვანტური გარემოს თვისებრივი შესწავლა და გადაგვარებული ნივთიერების ახალი თვისებების გამოვლენა ახალი მასალების შესაქმნელად. მეორე მიმართულებაა პლაზმური თვისებების შესწავლა ისეთი ასტროფიზიკური ობიექტებისა, როგორიც არიან ვარსკვლავები და გალაქტიკები.

გამოქვეყნებული შრომების რაოდენობა: 300-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის და 7 მონოგრაფიის ავტორი

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2001

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 2. 1988

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 3. 1966

  ფიზ.-მათ. მეცნიერებათა დოქტორი

 4. 1958

  ფიზ.-მათ. მეცნიერებათა კანდიდატი

 5. 1950-1955

  უმაღლესი

  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2012 - დღემდე
  სრული პროფესორი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 2. 2010 - დღემდე
  განყოფილების გამგე
  ე. ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტის პლაზმის ფიზიკის განყოფილება
 3. 2006-2010
  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
  ე. ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი
 4. 1994-2006
  თეორიული ფიზიკის კათედრის გამგე
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი
 5. 1985-1995
  პროფესორი, პლაზმის ფიზიკის კოლეჯის დირექტორი
  თეორიული ფიზიკის საერთაშორისო ცენტრი (ICTP), ტრიესტი, იტალია
 6. 1974-2002
  პროფესორი
  გეტერბორგისა და უმეოს უნივერსიტეტები
 7. 1968-1994
  პროფესორი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი
 8. 1960-1967
  დოცენტი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი
 9. 1958-1960
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიკის ინსტიტუტი, პლაზმის ფიზიკის განყოფილება

ჯილდოები, პრემიები და სხვა დამსახურებები

 • 2015
  ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენი