მისამართი

შ. რუსთაველის გამზირი № 52, თბილისი - 0108

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995 32) 299 81 30

@: agr.otari@science.org.ge

ნათიშვილი ოთარ

აკადემიკოსი

აკადემიკოს-მდივანი
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

ბიოგრაფია

ჰიდრავლიკა, საინჟინრო ფიდროლოგია, აგროეკოსისტემების მდგრადობა, სამთო მელიორაცია

გამოქვეყნებული შრომების საერთო რაოდენობა:
15 მონოგრაფია, 6 სახელმძღვანელო უმაღლესი სასწავლებლებისათვის, 196
სამეცნიერო სტატია საქართველოს და უცხოეთის პერიოდულ გამოცემებში.

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 1993

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 1988

  წევრ - კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 3. 1980

  საქართველოს მეცნიერების დამსაურებული მოღვაწე

 4. 1972

  პროფესორი

  საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი
 5. 1969

  თექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი

  საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი
 6. 1956

  ტექნიქის მეცნიერებათა კანდიდატი

  საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი
 7. 1947 - 1952

  ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსის კვალიფიკაცია

  საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 1990 - დღემდე
  განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიის აკადემიკოსმდივანი
  საქართველის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 1970 - 1990
  კათედრის გამგე, ფაკულტეტის დეკანი, პრორექტორი სასწავლო დარგში, რექტორი
  საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი
 3. 1960 - 1970
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, განყოფილების გამგე
  საქართველოს ჰიდროტექნიკისა და მელიორაციის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი
 4. 1956 - 1959
  ასისტენტი, დოცენტი
  საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი