მისამართი

შ. რუსთაველის გამზირი № 52, თბილისი - 0108

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995 32) 299 81 30

@: agr.otari@science.org.ge

ნათიშვილი ოთარ

აკადემიკოსი

აკადემიკოს-მდივანი
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

ბიოგრაფია

ჰიდრავლიკა, საინჟინრო ფიდროლოგია, აგროეკოსისტემების მდგრადობა, სამთო მელიორაცია

გამოქვეყნებული შრომების საერთო რაოდენობა:
15 მონოგრაფია, 6 სახელმძღვანელო უმაღლესი სასწავლებლებისათვის, 196
სამეცნიერო სტატია საქართველოს და უცხოეთის პერიოდულ გამოცემებში.

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 1993

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 2. 1988

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 3. 1972

  პროფესორი

  საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი
 4. 1969

  ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი

  საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი
 5. 1956

  ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

  საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი
 6. 1947 - 1952

  ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსის კვალიფიკაცია

  საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2000 - დღემდე
  სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
  საქართველის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 2000-2013
  აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 3. 1970-1990
  კათედრის გამგე, ფაკულტეტის დეკანი, პრორექტორი სასწავლო დარგში, რექტორი
  საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი
 4. 1960-1970
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, განყოფილების გამგე
  საქართველოს ჰიდროტექნიკისა და მელიორაციის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი
 5. 1956-1959
  ასისტენტი, დოცენტი
  საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი