მისამართი

ილ. ჭავჭავაძის გამზირი № 3, თბილისი - 0179

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995 32) 222 68 10

@: shotasamsonia@yahoo.de

შოთა სამსონია

აკადემიკოსი

ხელმძღვანელი
ივ, ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ორგანული ქიმიის მიმართულება

მეცნიერული ინტერესების სფერო:

ჰეტეროციკლურ ნაერთთა ქიმია, ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთები, ბუნებრივ ნაერთთა ქიმია, ფოტოქიმია, ნავთობქიმიური სინთეზი, პოლიპეპტიდების ქიმია.

გამოქვეყნებული შრომების საერთო რაოდენობა:

493, მათ შორის:სამეცნიერო სტატია 263, წიგნი 28, პატენტი 18, სამეცნიერო კონფერენციის თეზისი 184. 28 დისერტაციის სამეცნიერო ხელმძღვანელი

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2001

  წევრ - კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვონული აკადემია
 2. 1985

  პროფესორი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერიტეტი
 3. 1984

  ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერიტეტი
 4. 1967

  ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერიტეტი
 5. 1974-1976

  დოქტორანტურა

  დ. მენდელეევის სახელობის მოსკოვის ქიმიურ-ტექნოლოგიური ინსტიტუტი
 6. 1964-1967

  ასპირანტურა

  დ. მენდელეევის სახელობის მოსკოვის ქიმიურ-ტექნოლოგიური ინსტიტუტი
 7. 1958-1963

  უმაღლესი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერიტეტის ქიმიის ფაკულტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2006 წლიდან დღემდე
  ხელმძღვანელი, პროფესორი
  ივ, ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორგანული ქიმიის მიმართულება
 2. 2006 - 2007
  დეკანის მოადგილე, სრული პროფესორი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქიმიის მიმართულება
 3. 1995 წლიდან დღემდე
  მეცნიერ კონსულტანტი
  საქართველოს ინტელექტუალური სკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტი“
 4. 1990-2006
  გამგე
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორგანული ქიმიისა და ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიის კათედრა
 5. 1987-2005
  სამეცნიერო ხელმძღვანელი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორგანული სინთეზის სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორია
 6. 1978-1990
  გამგე
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორგანული ქიმიის კათედრა
 7. 1971-1972
  მეცნიერ-სტაჟიორი
  გუტენბერგის უნივერსიტეტი, ქ. მაინცი, გერმანია
 8. 1970-1977
  დოცენტი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორგანული ქიმიის კათედრა
 9. 1967-1969
  ასისტენტი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორგანული ქიმიის კათედრა

ჯილდოები, პრემიები და სხვა დამსახურებები

 • 1994-1998
  პროფესორი, სტიპენდიანტი
  ჯ. სოროსი
 • 1998
  ღირსების მედალი
  საქართველო
 • 1991
  ივ. ჯავახიშვილის სეხელობის მედალი
  საქართველო
 • 1986
  სამკერდე ნიშანი
  საბჭოთა კავშირის გამომგონებელი
 • 1980
  პეტრე მელიქიშვილის სახელობის პრემია
  საქართველო
 • 1967
  დ. მენდელეევის საკავშირო ქიმიური საზოგადოების დიპლომი
  საქართველო