აკადემიის გამოცემები

ძიება და დაჯგუფება

ყველა
2016
2017
რიგი:
საწყისი რიგი
საწყისი რიგი
სათაური - ანბანურად
სათაური - პირუკუ
ავტორი - ანბანურად
ავტორი - პირუკუ
გ.ცინცაძე, გ.ცირეკიძე, რ.ჩაგუნავა
პეტრე ბაგრატიონი - გამოჩენილი მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე
გურამ გაბრიჩიძე
კონფლიქტები და კატასტროფები
სიმონ ჯანაშია
ისტორიული სიმართლის დამახინჯების ერთი მაგალითის შესახებ (ქართულ ენაზე)
სიმონ ჯანაშია
ისტორიული სიმართლის დამახინჯების ერთი მაგალითის შესახებ (ინგლისურ ენაზე)
სიმონ ჯანაშია
ისტორიული სიმართლის დამახინჯების ერთი მაგალითის შესახებ (რუსულ ენაზე)
ავტორთა ჯგუფი/კოლექტივი
ივანე ჯავახიშვილი - 140, შრომები, "მარადისობის გზა"
ალექსანდრე (ლალი) ჯავახიშვილი
ალექსანდრე (ლალი) ჯავახიშვილი - 100, შრომები, ცხოვრება და მოღვაწეობა
ნანა ხაზარაძე
ლუვიური იეროგლიფების სემანტიკური კოდები - I
ნანა ხაზარაძე
ლუვიური იეროგლიფების სემანტიკური კოდები - II
ვ. ღლიღვაშვილი, გ. ღლიღვაშვილი, ი. ქუცნაშვილი
საქართველოს მომთაბარე მეცხოველეობა
სალომე გაბუნია, ლია მელიქიშვილი
შედარებითი მეთოდი ეთნოლოგიაში
მოხსენებათა კრებული
ჯოვანი სკუდიერი და საქართველო (სამცნიერო კონფერენციის მასალები)
თენგიზ (გიზო) ურუშაძე, თინათინ სადუნიშვილი
სიამაყე და ტკივილი
E. Virsaladze
Georgian Hunting Myths and Poetry
გონელი არახამია
სასისხლო სიგელთა შესწავლისთვის
Кемертелидзе Э.П. и другие (авторский коллектив)
СИНТЕЗ СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ИЗ ТИГОГЕНИНА ...
ვახტანგ გოილაძე
ოსთა წინაპრები ძვ.წ. VII-ახ.წ.XV საუკუნეებში