ბიოლოგიურ მეცნიერებათა განყოფილება

განყოფილების შესახებ

განყოფილების წევრები

აკად. თინათინ სადუნიშვილი – განყოფილების აკადემიკოს-მდივნის მოვალეობის შემსრულებელი
მაია გრიგოლავა – სწავლული მდივანი

ა კ ა დ ე მ ი კ ო ს ე ბ ი წევრ-კორესპონდენტები სტიპენდიანტები
თენგიზ ბერიძე ირაკლი ელიავა ია ფიფია
გიორგი კვესიტაძე – პრეზიდენტი თენგიზ ზაალიშვილი
თინათინ სადუნიშვილი დავით ლორთქიფანიძე
გივი სანაძე გიორგი ნახუცრიშვილი
საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელეფონი: (995 32) 2-93-58-92;
ელფოსტა: maia.grigolava@science.org.ge
Facebook IconYouTube IconVisit us at Google+