გამოყენებითი მექანიკის, მანქანათმშენებლობის, ენერგეტიკის და მართვის პროცესების განყოფილება

 განყოფილების შესახებ

განყოფილების წევრები

აკად. მინდია სალუქვაძე – განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
ნელი კილასონია – სწავლული მდივანი

ა კ ა დ ე მ ი კ ო ს ე ბ ი წევრ-კორესპონდენტები სტიპენდიანტები
მინდია სალუქვაძე გურამ გაბრიჩიძე გაიოზ ფარცხალაძე
ელგუჯა მეძმარიაშვილი გიორგი გოგიჩაიშვილი
არჩილ ფრანგიშვილი დავით თავხელიძე
გოჩა ჩოგოვაძე რამაზ ხუროძე
ლევან ჯაფარიძე
საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელეფონ(ებ)ი:
(995 32) 2-93-10-34
 ელფოსტა: neli.kilasonia@science.org.ge
Facebook IconYouTube IconVisit us at Google+