დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა განყოფილება

 განყოფილების შესახებ

განყოფილების წევრები

აკად. ერეკლე გამყრელიძე – განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
ეთერ კილასონია – სწავლული მდივანი

ა კ ა დ ე მ ი კ ო ს ე ბ ი წევრ-კორესპონდენტები სტიპენდიანტები
ერეკლე გამყრელიძე რევაზ გაჩეჩილაძე ლევან ტიელიძე
დავით შენგელია მიხეილ კაკაბაძე
თამაზ ჭელიძე ფერანდო მაისაძე
მირიან თოფჩიშვილი
საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელეფონ(ებ)ი:
(995 32) 2-99-64-45;
ელფოსტა:
eterikilas@mail.ru
Facebook IconYouTube IconVisit us at Google+