კანდიდატთა მონაცემები

კანდიდატთა მონაცემები

ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილება
ფიზიკური ქიმია
1. ვლადიმერ ციციშვილი CV
2. ჯუმბერ ანელი CV
მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმია
1. რამაზ გახოკიძე CV
2. რამაზ ქაცარავა CV
საინჟინრო მეცნიერებათა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების განყოფილება
მართვის სისტემები 1
1. რამაზ ხუროძე CV
2. ჯუმბერ დოჭვირი CV
Facebook IconYouTube IconVisit us at Google+