კომისიები

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო კომისიები

ქრისტიანული თეოლოგიისა და რელიგიის ისტორიის შემსწავლელი კომისია
თავმჯდომარე, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საპატიო აკადემიკოსი ილია II

საქართველოს მთიანეთის პრობლემათა კომპლექსური შესწავლის კომისია
თავმჯდომარე, აკადემიკოსი  ავთანდილ არაბული

საქართველოს ისტორიის წყაროების კომისია
თავმჯდომარე, აკადემიკოსი  როინ მეტრეველი

ბირთვული ენერგიისა და რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემათა კომისია
თავმჯდომარე, აკადემიკოსი  გიორგი ჯაფარიძე
 
საქართველოს (კავკასიის) მოსახლეობის გენოფონდის შემსწავლელი კომისია
თავმჯდომარე, აკადემიკოსი  გიორგი კვესიტაძე

საქართველოს ისტორიკოსთა ეროვნული კომიტეტი
თავმჯდომარე, აკადემიკოსი  როინ მეტრეველი

ბუნებრივი რესურსების დაცვის და რაციონალური გამოყენების უწყებათაშორისი კომისია
თავმჯდომარე, აკადემიკოსი თემურ ნანეიშვილი

ეკოლოგიური უსაფრთხოების კომისია
თავმჯდომარე, აკადემიკოსი თენგიზ ურუშაძე

ბუნებრივი კატასტროფების სამეცნიერო პრობლემების შემსწავლელი კომისია
თავმჯდომარე, აკადემიკოსი ოთარ ნათიშვილი

აკადემიურ საბჭოსთან არსებული მიწის ფონდის მართვის მეცნიერული უზრუნველყოფის კომისია
თავმჯდომარე, აკადემიკოსი ავთანდილ კორახაშვილი

ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრი
თავმჯდომარე, აკადემიკოსი გიორგი კვესიტაძე

ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის კომისია
თავმჯდომარე, აკადემიკოსი დავით მუსხელიშვილი

ეროვნულ პრობლემათა შემსწავლელი კომისია
თავმჯდომარე, აკადემიკოსი  გიორგი კვესიტაძე

Facebook IconYouTube IconVisit us at Google+