წესდება

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საერთო კრების დადგენილება # 9

2016  წლის 12 სექტემბერი

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წესდების დამტკიცება

                                                   

საქართველოს  მეცნიერებათა  ეროვნული  აკადემიის  საერთო  კრება ადგენს:

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის საფუძველზე დამტკიცდეს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვ­ნული აკადემიის წესდება ახალი რედაქციით (დანართი  1).

საქართველოს მეცნიერებათა

ეროვნული  აკადემიის პრეზიდენტი

აკადემიკოსი    გ. კვესიტაძე

 

Facebook IconYouTube IconVisit us at Google+