თავფურცელი

ბოლო სიახლეები
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 2016 წლის ნოემბრის ღონისძიებათა ნუსხა
1 ნოემბერი _ 1400 _ ბუნებრივი კატასტროფების სამეცნ. პრობლემათა შემსწავლელი კომისია „კატასტროფების რისკის შემცირების საერთაშორისო (სენდაის) პროგ­რამის რეალიზაციის ამოცანები  საქართვე­ლო­ში“; მომხს.: სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისე­ბის მართვის საბჭოს, სენდაის პროგრამის...
26-10-2016
More...
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა განყოფილების სტიპენდიატობის კანდიდატთა შეფასების კრიტერიუმები
# შეფასების ობიექტი ქულა ჯამი 1 მეცნირებათა დოქტორი 25 2 მეცნიერებათა კანდიდატი/აკადემიური დოქტორი 15 3 მონოგრაფიები (ერთპიროვნულად) 10 4 სახელმძღვანელოები (თანაავტორთა რაოდენობა იყოფა საერთო ქულაზე) 10 5 წიგნის რედაქტორობა/რეცენზირება...
26-10-2016
More...
გამოყენები­თი მექანიკის, მანქანათმშენებლობის, ენერგეტი­კი­­სა და მართვის სისტემების განყოფილების სტიპენდიატობის კანდიდატთა შეფასების კრიტერიუმები:
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გამოყენები­თი მექანიკის, მანქანათმშენებლობის, ენერგეტი­კი­­სა და მართვის სისტემების განყოფილება      სტიპენდიატობის კანდიდატთა შეფასების კრიტერიუმები:   საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტიპენ­დია­ტად შეიძლება აირჩეს დოქტორის აკადემიური ხარისხის ან მასთან გათანაბრებული...
26-10-2016
More...
ბიოლოგიურ მეცნიერებათა განყოფილების სტიპენდიატობის კანდიდატთა შეფასების კრიტერიუმები:
ბიოლოგიურ მეცნიერებათა განყოფილების სტიპენდიატობის კანდიდატთა შეფასების კრიტერიუმები: 1. ავტორიტეტულ ჟურნალებში ან წიგნებში გამოქვეყნებული არანაკლებ 10 ნაშრომი, აქედან მაღალი იმპაქტფაქტორის მქონე ჟურნალში არანაკლებ 3 სტატიისა. 2. ციტირების ინდექსი Publish or Perish–ის...
25-10-2016
More...
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის დადგენილება #48
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის დადგენილება #48 საქართველოს მეცნიერე­ბათა ეროვნული აკადემიის სტიპენდიატთა  არჩევნებში მონაწილე კანდიდატთა შეფასების კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ
25-10-2016
More...
დედამიწის  შემსწავლელ  მეცნიერებათა განყოფილების სტიპენდიატობის კანდიდატთა შეფასების კრიტერიუმები:
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტიპენდიანტთა არჩევნებში მონაწილე კანდიდატთა შეფასების ზოგადი კრიტერიუმების გარდა დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა განყოფილებამ დაადგინა შემდეგი დამატებითი კონკრეტული მოთხოვნები: სტიპენდიანტობის კანდიდატის ნაშრომების ციტირების ჯამური რაოდენობა Google Scholar-ის ან...
25-10-2016
More...
ეროვნულ პრობლემათა შემსწავლელი კომისიის სხდომა
2016 წლის 21 ოქტომბერს ჩატარდა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ეროვნულ პრობლემათა შემსწავლელი კომისიის სხდომა. მოხსენება თემაზე „იბერიულ-კოლხურ ფუძეზე აღმოცენებული 2300 წლის საქართველო“ წაიკითხა პროფ. რაულ გვეტაძემ. იბერიული ცივილიზაციის დამწერლობის...
25-10-2016
More...
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის დადგენილება 47
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტიპენდიატთა არჩევნების შესახებ
24-10-2016
More...
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის განცხადება
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია აცხადებს ვაკანსიებს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტიპენდიატების  ასარჩევად
24-10-2016
More...
საქართველოს სივრცითი მოწყობის პერსპექტივები
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრი პარასკევს,    2016  წლის  21 ოქტომბერს,     15:00 საათზე,       აკადემიის მე-5  სართულის  სხდომათა დარბაზში ატარებს სხდომას, რომელიც ეძღვნება საქართველოს სივრცითი მოწყობის პერსპექტივებს. მომხსენებელი: ვლადიმერ...
21-10-2016
More...
მესამე სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე „ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“.
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის დარგობრივი კომისიები „ფარმაკოქიმია“ და „ორგანული ქიმია“ 2016 წლის 24-25 ოქტომბერს ატარებს მესამე სამეცნიერო კონფერენციას თემაზე „ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“. კონფერენციის მიმართულებებია:  სინთეზი,...
20-10-2016
More...
გიორგი კვესიტაძე _ თბილისის საპატიო მოქალაქე
2016 წლის „თბილისობის“ დღესასწაულზე თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება მიენიჭა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტს, აკადემიკოს გიორგი კესიტაძეს.
18-10-2016
More...
ყურადღებით – რადიაცია
12 ოქტომბერს ჩატარდა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიურ საბჭოსთან არსებული ეკოლოგიური უსაფრთხოების კომისიის სხდომა. მოხსენებით გამოვიდა თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტის თანამშრომელი ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი ალექსანდრე ღონღაძე. საკითხი ეხებოდა...
13-10-2016
More...
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 2016 წლის ოქტომბრის ღონისძიებათა ნუსხა
    2,3,4 ოქტომბერი  _ 900 _         დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა განყოფილება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია               (სხდომათა დარბაზი, V სართული)   6 ოქტომბერი _ 1500 _ ფიზიოლოგიის და მედიცინის...
7-10-2016
More...
მოხსენება აკადემიაში
6 ოქტომბერს 15 საათზე საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სხდომათა დარბაზში ბიოლოგიურ მეცნიერებათა და ფიზიოლოგიისა და მედიცინის განყოფილებებმა ჩაატარეს სამეცნიერო სესია, რომელზედაც  ბერლინის სამედიცინო უნივერსიტეტის  უჯრედისა და ნეირონული ქსელის შემსწავლელი...
6-10-2016
More...
“გზა ლევილისაკენ – წარსული, აწმყო, მომავალი”
29 სექტემბერს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიაში გაიმართა დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისა და  მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მიერ ორგანიზებული კონფერენცია “გზა ლევილისაკენ – წარსული, აწმყო, მომავალი”
6-10-2016
More...
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური კვლევა-ძიება კახეთში
2016 წ-ის 26 სექტემბერს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს კულტულური მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო, საქართველოს არქეოლოგიური კომისია და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო გაეცნო დიდი შირაქის ტერიტორიაზე ადგილ “დიდნაურში” ჩატარებული...
28-09-2016
More...
ევროპის აკადემიების ფედერაციის საბჭოს (ALLEA) სხდომა
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულმა აკადემიამ უმასპინძლა ევროპის აკადემიების ფედერაციის საბჭოს – ALLEA – ს. ALLEA დაარსდა 1994 წელს და  აერთიანებს ევროპის 59 აკადემიას, მათ შორის  არის საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიაც....
21-09-2016
More...
ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის სხდომა
2016 წლის 23 სექტემბერს, პარასკევს, 15:00 საათზე, საქართველოს მეცნიერებათაეროვნული აკადემიის სხდომათა დარბაზში (რუსთაველის გამზ. #52, მე–5 სართული) ჩატარდება ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის  სხდომა, რომელზეც განიხილება  მოხსენება თემაზე: “საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების...
19-09-2016
More...
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიური საბჭოს სხდომა
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიური საბჭოს სხდომა 2016 წლის 18 ივლისი სხდომის დასაწყისი 12 საათზე დღის წესრიგი საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიურ საბჭოსთან არსებული ბუნებრივი კატასტროფების სამეცნიერო პრობლემების შემსწავლელი...
15-07-2016
More...
„ეროვნულ პრობლემათა შემსწავლელი კომისიის“ მორიგი სხდომა
2016 წლის 30 ივნისს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიურ  საბჭოსთან  არსებულმა „ეროვნულ  პრობლემათა შემსწავლელმა კომისიამ“ მორიგი  სხდომა ჩაატარა.  კომისიის წინაშე მოხსენებით  წარსდგა პროფესორი ომარ გოგიაშვილი. თემა: ქართველთ ფობია რუსეთში....
1-07-2016
More...
საქართველოს პირველ ბოტანიკოს-ანატომთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო
2016 წლის 27 ივნისს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში გაიმართა ხსოვნის საღამო, რომელიც მიეძღვნა საქართველოს პირველ მცენარეთა ანატომებს. სხდომა გახსნა ბიოლოგიურ მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანმა თ. ბერიძემ. შესავალი სიტყვით საზოგადოებას მიმართა...
29-06-2016
More...
ინოვაციების და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის სხდომა
ინოვაციების და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის სხდომა 17 ივნისს გაიმართა ინოვაციების და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის სხდომა, რომელზეც მოხსენება გააკეთეს საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს გენერალურმა დირექტორმა დავით ტყემალაძემ და მეტროლოგიის ინსტიტუტის დირექტორმა ნინო მიქანაძემ....
17-06-2016
More...
საქართველოს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის სხდომა
საქართველოს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის სხდომა (გაიხსნება ახალ სარკმელში)
11-06-2016
More...
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინფორმაცია
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინფორმაცია  ქართული მეცნიერება, რომლის ტრადიციები მრავალ საუკუნეს ითვლის, მსოფლიო ინტელექტუალური მემკვიდრეობის განუყოფელი და მნიშვნელოვანი ნაწილია. სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომ, მოსალოდნელი აღმავლობისა და ნახტომისებური განვითარების ნაცვლად,...
9-06-2016
More...
ინოვაციური ტექნოლოგიები
ნიადაგის დამუშავების ინოვაციური ტექნოლოგიები 2016 წლის 03 ივნისს ჩატარდა აკადემიის ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის სხდომა, რომელიც მიეძღვნა ნიადაგის დამუშავების ინოვაციურ ტექნოლოგიებს. მომხსენებელმა – სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის...
7-06-2016
More...
საქართველო-ჩინეთის ინოვაციური ტექნოლოგიების სატრანსფერო ცენტრი
ქ.იანტაის ახალი და მაღალი ტექნოლოგიების ზონის გაცვლის საერთაშორისო ცენტრასა და საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიას შორის  მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების საერთაშორისო ტრანსფერის ჩინეთ-საქართველოს ცენტრის (იანტაი) შესაქმნელად თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების (რომელსაც ხელი...
3-06-2016
More...
ინფორმაცია
2016 წლის 2 ივნისს გაიმართა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრება, რომელმაც დაამტკიცა  სპეციალური კომისიის მიერ მომზადებული დასკვნა კანონპროექტზე „საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის...
2-06-2016
More...
საერთაშორისო სამეცნიერო სემინარი
2016 წლის 5 მაისს 15 სთ-ზე საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა განყოფილებაში გაიმართა საერთაშორისო სამეცნიერო სემინარი თემაზე: “საქართველოში კლიმატის ცვლილების ფონზე მელიორაციის თანამედროვე პრობლემები”. სამეცნიერო სემინარში მონაწილეობა...
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საერთო კრება
მ. წ. 4 მაისს გაიმართა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საერთო კრება. კრებამ განიხილა „საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“, რომლის ინიციატორია საქართველოს...
შოთა მესხია – 100
ა.წ. 27 აპრილს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სხდომათა დარბაზში გაიმართა გამოჩენილი ქართველის მეცნიერის, პედაგოგისა და საზოგადო მოღვაწის, შოთა მესხიას დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სხდომა. სხდომა გახსნა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული...
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საერთო კრება
2016 წლის 26 აპრილს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში ჩატარდა საერთო კრება შემდეგი დღის წესრიგით:       საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის უცხოელ წევრთა დამტკიცება მომხს. აკადემიკოსი ირაკლი ჟორდანია საქართველოს...
წიგნების პრეზენტაცია
2016 წლის 25 აპრილს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიაში გაიმართა პრეზენტაცია ენვერ ნიჟარაძის წიგნებისა: “გრიგოლ  AVALON  რობაქიძე” და “საქართველო-პარიზი  სხვადასხვა  ქნარებია”.
ივ. ჯავახიშვილი – 140
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სხდომათა დარბაზში გაიმართა ივ. ჯავახიშვილის დაბადების 140 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სხდომა. სხდომის გახსნა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა გიორგი კვესიტაძემ. მოხსენება „სიტყვა ივანე ჯავახიშვილზე“ გააკეთა ვიცე-პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა...
სახელმძღვანელოს “ადამიანის ანატომია” (ორტომეული) პრეზენტაცია
ინფორმაცია   2016 წლის 15 აპრილს დღის 3 საათზე საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სხომათა დარბაზში გაიმართა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორის რამაზ ხეცურიანის სახელმძღვანელოს “ადამიანის ანატომია” (ორტომეული) პრეზენტაცია. სხდომა...
ინფორმაცია  
2016 წლის 12 აპრილს შესდგა ფიზიოლოგიისა და მედიცინის განყოფილების წევრთა შეხვედრა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტთან აკადემიკოს გიორგი კვესიტაძესთან. შეხვედრას ესწრებოდნენ განყოფილების  წევრები აკადემიკოსები: ფ.თოდუა, ნ. მითაგვარია, ლ. მანაგაძე,...
„სახელმწიფო ენა და ციფრული ტექნოლოგიები“
2016 წლის 14 აპრილს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სახელმწიფოენის დღესთან დაკავშირებით  „რუსთაველის კომიტეტმა“ და ენის ლიტერატურისა და ხელოვნების განყოფილების ქართული ენის კომისიამ ჩაატარა კონფერენცია „სახელმწიფო ენა და ციფრული ტექნოლოგიები“.
2016 წლის 13 აპრილს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სხდომათა დარბაზში გაიმართა ბუნებრივი კატასტროფების სამეცნიერო პრობლემების შემსწავლელი კომისიის სემინარი თემაზე “ენგურის თაღოვანი კაშხლის მუშაობის მოდელირების  ზოგიერ­თი თავისებურების შესახებ“    მომხს. აკადემიის...
2016 წლის 8 აპრილს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სხდომათა დარბაზში გაიმართა პოლონელი მეცნიერის, სლავისტიკის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილის, პროფ. ელენა კრასოვსკას მოხსენება „პოლონელ უმცირესობათა სოციოლინგვისტური მდგომარეობა საქართველოში“.
7 აპრილის ეკოლოგიური უსაფრთხოების საბჭოს სხდომა
ა.წ. 7 აპრილს შედგა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიურ საბჭოსთან არსებულ ეკოლოგიური უსაფრთხოების საბჭოს სხდომა. მოისმინეს და განიხილეს ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ ავთანდილ დოლიძის (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის პეტრე .მელიქიშვილის ფიზიკური...
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიური საბჭოს გასვლითი სხდომა თელავში
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში დიდი ხანია, ტრადიციად იქცა სამეცნიერო საბჭოს/აკადემიური საბჭოს გამსვლელი სხდომების გამართვა ქვეყნის რეგი­ონებში, სადაც ადგილობრივი ხელისუფლებისა და ფართო საზოგადოების წარმომად­გენლებთან ერთად განიხილება რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული...
საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების 2015 წლის სამეცნიერო საქმიანობის შეფასება
თანახმად საქართველოს კანონისა „საქართველოს მეცნი-ერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ“ საქართველოს მეცნი-ერებათა ეროვნულ აკადემიაში შეფასდა საქართველოს უმაღ-ლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების 2015 წლის სამეცნიერო საქმიანობა.
წიგნის პრეზენტაცია
17 მარტს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სხდომათა დარბაზში გაიმართა საქართველოში ყაზახეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის, პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ ერმუხამეტ ერტისბაევის წიგნის – ‘’ყაზახეთი და ნაზარბაევი: ცვლილებათა ლოგიკა”...
„ქართული ენა და თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიები“
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 14 აპრილი მოსაწვევი ბარათი „ქართული ენა და თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიები“ თბილისი 2016   ა.წ. 14 აპრილს, 12 საათზე საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში გაიმართება კონფერენცია თემაზე „ქართული...
მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვის ინოვაციური ტექნოლოგია ენტომოპათოგენური ნემატოდების ბაზაზე
2016 წლის 25 მარტს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრმა აკადემიის პრეზიდენტის გიორგი კვესიტაძის თავმჯდომარეობით განიხილა საქართველოს აგრარული უნივერსისტეტის ლ.ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტის ახალგაზრდა მეცნიერ თანამშრომლის...
საქართველოს მყინვარების დინამიკა კლიმატის ცვლილებების ფონზე
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში 2016 წლის 11 მარტს აკადემიკოს ირაკლი ჟორდანიას თავმჯდომარეობით ჩატარებულმა ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის სხდომამ განიხილა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის...
საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების 2015 წლის სამეცნიერო საქმიანობის შეფასება
თანახმად საქართველოს კანონისა „საქართველოს მეცნი­ერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ“ საქართველოს მეცნი­ერებათა ეროვნულ აკადემიაში შეფასდა საქართველოს უმაღ­ლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების 2015 წლის სამეცნიერო საქმიანობა

Facebook IconYouTube IconVisit us at Google+