აკადემიკოსობის კანდიდატთა სია


მათემატიკისა და ფიზიკის განყოფილება
ფიზიკა - 1 ვაკანსია
CV
ექსპერიმენტული ფიზიკა - 1 ვაკანსია
CV

გამოყენებითი მექანიკის, მანქანათმშენებლობის, ენერგეტიკისა და მართვის პროცესების განყოფილება
სამთო მეცნიერება - 1 ვაკანსია
CV
მანქანათა მექანიკა - 1 ვაკანსია
CV
საგზაო-სატრანსპორტო სისტემები - 1 ვაკანსია
CV

დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა განყოფილება
გეოგრაფია - 1 ვაკანსია
CV

ფიზიოლოგიისა და მედიცინის განყოფილება
მორფოლოგია (ადამიანის ანატომია, ტოპოგრაფიული ანატომია, ჰისტოლოგია) - 1 ვაკანსია
CV
ფიზიოლოგია, ბიოქიმია - 1 ვაკანსია
CV

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა განყოფილება
მცენარეთა დაცვა - 1 ვაკანსია
CV

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა განყოფილება
პოპულაციური გენეტიკა - 1 ვაკანსია
CV
პალეობიოლოგია - 1 ვაკანსია
CV

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილება
პოლიტოლოგია, ფილოსოფია - 1 ვაკანსია
CV
დემოგრაფია - 1 ვაკანსია
CV

ენის, ლიტერატურისა და ხელოვნების განყოფილება
ენა, ლიტერატურა, კულტურა - 1 ვაკანსია
CV