ფოტო სახელი და გვარი წოდება თანამდებობა
გიორგი კვესიტაძე აკადემიკოსი აკადემიის პრეზიდენტი
როინ მეტრეველი აკადემიკოსი აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი
რამაზ ხუროძე წევრ კორესპოდენტი აკადემიის აკადემიკოს-მდივნის მოვალეობის შემსრულებელი
თამაზ გამყრელიძე აკადემიკოსი საპატიო პრეზიდენტი
ერეკლე გამყრელიძე აკადემიკოსი დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
გუჩა კვარაცხელია აკადემიკოსი ენის, ლიტერატურისა და ხელოვნების განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
ვახტანგ კოკილაშვილი აკადემიკოსი მათემატიკისა და ფიზიკის განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
ნოდარ მითაგვარია აკადემიკოსი ფიზიოლოგიისა და მედიცინის განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
ოთარ ნათიშვილი აკადემიკოსი სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
თინათინ სადუნიშვილი აკადემიკოსი ბიოლოგიურ მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივნის მოვალეობის შემსრულებელი
მინდია სალუქვაძე აკადემიკოსი გამოყენებითი მექანიკის, მანქანათმშენებლობის, ენერგეტიკისა და მართვის პროცესების განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
შოთა სამსონია აკადემიკოსი ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
ავთანდილ კორახაშვილი აკადემიკოსი პრეზიდიუმის წევრი
ნანა ხაზარაძე აკადემიკოსი პრეზიდიუმის წევრი
გიორგი ჯაფარიძე აკადემიკოსი პრეზიდიუმის წევრი