გიორგი კვესიტაძე
Academic Space
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
14 იანვარი, 2018 წელი
გონელი არახამია
Academic Space
მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო-საორგანიზაციო საკითხები
21 იანვარი, 2018 წელი
გურამ გაბრიჩიძე
Academic Space
კატასტროფების რისკის შემცირება
28 იანვარი, 2018 წელი
ალექსანდრე დიდებულიძე
Academic Space
ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის საქმიანობა
4 თებერვალი, 2018 წელი
თამაზ ნატრიაშვილი
Academic Space
მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის საქმიანობა
11 თებერვალი, 2018 წელი
ნოდარ მითაგვარია
Academic Space
მეცნიერების განვითარების საკითხები
18 თებერვალი, 2018 წელი
ნუგზარ ალექსიძე
Academic Space
მკვლელი და თვითმკვლელი ორგანიზმების ფორმირების ფსიქობიოლოგიური საფუძვლები
25 თებერვალი, 2018 წელი
ლევან ჯაფარიძე
Academic Space
საქართველოს წიაღისეულის დამუშავების და მიწისქვეშა სივრცეების გამოყენების პერსპექტივები და სამეცნიერო-ტექნოლოგიური პრობლემები
4 მარტი, 2018 წელი
გია ტატიშვილი
Academic Space
ქიმიის და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის კვლევების კომერციალიზაცია
11 მარტი, 2018 წელი
ვლადიმერ ციციშვილი
Academic Space
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის, ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის საქმიანობა
18 მარტი, 2018 წელი
ავთანდილ სილაგაძე
Academic Space
მეცნიერება და ეკონომიკა
25 მარტი, 2018 წელი