2017 წელი, დეკემბერი

2017 წლის დეკემბრის დაგეგმილ ღონისძიებათა ნუსხა

8 დეკემბერი 14
სთ
მათემატიკისა და ფიზიკის განყოფილება,

მოხსენება „სივრცულ არეში ნეიმან-ლაპლასის ოპერატორის პირველი საკუთრივი მნიშვნელობის შეფასების შესახებ“

მომხს. პროფ. ვლადიმერ გოლშტეინი (ბენ გურიონის უნივერსი-ტეტი, ისრაელი)დენიზა სუმბაძე

სხდომათა დარბაზი, III სართული
ან ბიბლიოთეკის ოთახი
14 დეკემბერი 13
სთ
ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის კომისია

ეთნოლოგთა დიდი სამეცნიერო შეკრება

სხდომათა დარბაზი, III სართული
15 დეკემბერი 15
სთ
ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის სხდომა თემაზე

„აზიური ფაროსანა და მასთან ბრძოლის ინოვაციური მეთოდები“

მომხს. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსი ზურაბ ჩეკურიშვილი

სხდომათა დარბაზი, III სართული
19 დეკემბერი 15
სთ
„კინელოგიის აქტუალური პრობლემები“

„საზოგადოებრივი სექტორის ეკონომიკა: წინამძღვრები, მიზნები, ამოცანები“

მომხს. სოფლის მეურნ. აკადემიური დოქტორი ნაირა მამუკელაშვილი

ბიბლიოთეკის ოთახი
20 დეკემბერი 12
სთ
საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილება მოხსენება

„ქართული ქრისტიანული სატაძრო ხუროთმოძღვრების სათავეებთან“

მომხს. პროფ. ნოდარ ბახტაძე

პრეზიდიუმის სხდომათა დარბაზი 311
22 დეკემბერი 15
სთ
ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის სხდომათემაზე

„ეფექტური პერინატალური მოვლა და ბავშვის ადრეული განვითარება, რეალური სიტუაცია, გამოწვევები“

მომხს. აკადემიის წევრ-კორ., საქართველოს პედიატრთა აკადემიის პრეზიდენტი ქეთევან ნემსაძე

პრეზიდიუმის სხდომათა დარბაზი 311
22 დეკემბერი 15
სთ
აკად. ნიკო კეცხოველის 120 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სხდომა სხდომათა დარბაზი, V სართული
Facebook IconYouTube IconVisit us at Google+