2018 წელი, თებერვალი

2018 წლის თებერვლის დაგეგმილ ღონისძიებათა ნუსხა

2 თებერვალი 16
სთ
ფიზიოლოგიისა და მედიცინის განყოფილების საერთო კრება სხდომათა დარბაზი, III სართული
6 თებერვალი 12
სთ
პრეზიდიუმის სხდომა სხდომათა დარბაზი, III სართული
6 თებერვალი 14
სთ
ეროვნულ პრობლემათა შემსწავლელი კომისია,
ექვთიმე თაყაიშვილის სახ. საქართველოს საისტორიო საზოგადოება,
მთიანეთის პრობლემების კომპლექსური შესწავლის კომისია

„შალვა ამირანაშვილის სახელობის ეროვნული მუზეუმის მდგომა­რეობის შესახებ“

სხდომათა დარბაზი, III სართული
9 თებერვალი 15
სთ
ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრი
ბიოლოგიურ მეცნიერებათა განყოფილება

„ვაზის გენომიკა: შედეგები და პერსპექტივები“

მომხსენებელი: აკადემიის სტიპენდიატი, ბიოლოგიის აკად. დოქტ., საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი ია ფიფია

პრეზიდიუმის სხდომათა დარბაზი 311
01 მარტი 15
სთ
ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის სხდომა თემაზე

„ეფექტური პერინატალური მოვლა და ბავშვის ადრეული განვითარება, რეალური სიტუაცია, გამოწვევები“

მომხს. საქართველოს პედიატრთა აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი ქეთევან ნემსაძე

პრეზიდიუმის სხდომათა დარბაზი 311
Facebook IconYouTube IconVisit us at Google+