ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილება

განყოფილების შესახებ

განყოფილების წევრები

აკად. შოთა სამსონია – განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
ზეინაბ წინწკალაძე – სწავლული მდივანი

ა კ ა დ ე მ ი კ ო ს ე ბ ი წევრ-კორესპონდენტები სტიპენდიანტები
გივი ცინცაძე ვლადიმერ ციციშვილი ალექსანდრე სხირტლაძე
გიორგი თავაძე
შოთა სამსონია
ეთერ ქემერტელიძე
ბეჟან ჭანკვეტაძე
საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელეფონი: (+995 32) 2-99-54-80
ელფოსტა: givi.tsintsadze@science.org.ge
Facebook IconYouTube IconVisit us at Google+