თბილისის მათემატიკური მეცნიერებების ცენტრი

საქრთველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია მხარს უჭერს არასამთავრობო, აკადემიური ორგანიზაციის, თბილისის მათემატიკური მეცნიერებების ცენტრის (tcms.org.ge),  საერთაშორისო მათემატიკურ ჟურნალებს:

tcms-tmj
Tbilisi Mathematical Journal
იბეჭდება ელექტრონულად De Gruyter-ის მიერ
tcms-jhrs
Journal of Homotopy and Related Structures
იბეჭდება ბეჭდვით და ელექტრონულად Springer-ის მიერ

რომელთა მთავარი რედაქტორია აკადემიკოსი ხვედრი ინასარიძე

Facebook IconYouTube IconVisit us at Google+