გაზეთ “საქართველოს რესპუბლიკაში” აკადემიკოს ირაკლი ჟორდანიას ავტორობით გამოქვეყნდა სტატია სათაურით – “ქართული ინტელექტუალური პროდუქტი საერთაშორისო მიმოქცევაში”

Facebook IconYouTube IconVisit us at Google+