ეკონომიკური პოლიტიკა: ეკონომიკისა და პოლიტიკის ურთიერთმოქმედების თანამედროვე გამოწვევები – II ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია

Facebook IconYouTube IconVisit us at Google+