მათემატიკისა და ფიზიკის განყოფილების მიერ შემუშავებული კრიტერიუმები, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს აკადემიკოსთა 2018 წლის არჩევნებში მონაწილე კანდიდატი

Facebook IconYouTube IconVisit us at Google+