საერთო კრება – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტის არჩევნები

Facebook IconYouTube IconVisit us at Google+