დადგენილება # 36 – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტის არჩევისა დროებითი დებულების დამტკიცების შესახებ

Facebook IconYouTube IconVisit us at Google+