2015 წლის 29 მაისის აკადემიური საბჭოს სხდომის შედეგები

Facebook IconYouTube IconVisit us at Google+