2016 წლის 20 დეკემბერს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომაზე განხილულ იქნა სამეცნიერო განყოფილებებში სტიპენდიატობის კანდიდატთა შერჩევის შედეგები

Facebook IconYouTube IconVisit us at Google+