წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული კვლევები – პროგრამა და მოხსენებათა თეზისები

logo 1

წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული კვლევები – პროგრამა და მოხსენებათა თეზისები

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 2017 წლის 18 − 21 ოქტომბერი, თბილისი, საქართველო პროგრამა და მოხსენებათა თეზისები

logo 1

წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული კვლევები – საერთაშორისო კონფერენცია

შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიისა და წყაროთმცოდნეობის განყოფილება 2017 წლის 18 ოქტომბერს 12.00 საათზე გიწვევთ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული კვლევები

Facebook IconYouTube IconVisit us at Google+