საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გარდაცვლილი

საპატიო აკადემიკოსები
 
 

გვარი, სახელი, მამის სახელი

დარგი

არჩევა

ალექსანდროვი ანატოლი პეტრეს ძე  
(1903-1994)

ფიზიკა

12.04.1979  

ამბარცუმიანი  ვიქტორ ამაზასპის ძე  
(1908-1996)

ასტრონომია, ასტროფიზიკა

12.04.1979

ბოგომოლეცი ალექსანდრე ალექსანდრეს ძე
(1881-1946)
 

პათოფიზიოლოგია

25.02.1944

ვინოგრადოვი ივანე მათეს ძე   
(1891-1983)

მათემატიკა

18.04.1974

ვორონინი ვლადიმერ ვასილის ძე   
(1870-1960)

პათოფიზიოლოგია

25.02.1944

კელდიში მსტისლავ ვსევოლოდის ძე
(1911-1978)

მათემატიკა

18.04.1974

კომაროვი ვლადიმერ ლეონტის ძე   
(1869-1945)

ბოტანიკა

25.02. 1944

სალია კალისტრატე
(1901-1988)
 

ისტორია

1983

სემიონოვი ნიკოლოზ ნიკოლოზის ძე
(1896-1986)

ფიზიკა-ქიმია

18.04.1974