ცხრა აპრილის თემა
 

1.Верховный Совет СССР

2. სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭო

3. Съезд Народных Депутатов СССР

4. Председателю Верховного Совета СССР Михаилу Сергеевичу Горбачеву