V.15, n.3

TABLE OF CONTENTS
შ ი ნ ა ა რ ს ი


MATHEMATICS & PHYSICAL SCIENCES
მათემატიკა და ფიზიკური მეცნიერებები

MATHEMATICS
მათემატიკა

Grigori Giorgadze and Giorgi Khimshiashvili
On Equilibrium Points of Three Point Charges
7
გ. გიორგაძე და გ. ხიმშიაშვილი
სამი წერტილოვანი მუხტის წონასწორობის წერტილების შესახებ
12

INFORMATICS
ინფორმატიკა

Otar Shonia, Nino Topuria, Konstantine Kulijanovi
Collection and Analysis of Log Data with Cloud Services
14
ო. შონია, ნ. თოფურია, კ. კულიჯანოვი
Log მონაცემების შეგროვება და ანალიზი ღრუბლოვანი სერვისებით
17

MECHANICS
მექანიკა

Vladimir Lebedev, Sergey Loy, Andrey Labartkava, Gennady Zhuk
Operational Characteristics of the Welding Joint and the Overlay at the Mechanized Arc Welding-Overlay with Pulse of the Electrode Wire Supply
19
ვ. ლებედევი, ს. ლოი, ა. ლაბარტყავა, გ. ჟუკი
ელექტროდის მავთულის იმპულსური მიწოდების პირობებში მექანიზებული რკალური შედუღება-დადუღებისას შენადუღისა და დანადუღის საექსპლუატაციო მახასიათებლები
25

PHYSICS
ფიზიკა

Anzor Khelashvili and Teimuraz Nadareishvili
Critical View on the Heisenberg-Robertson Uncertainty Relation
27
ა. ხელაშვილი და თ. ნადარეიშვილი
ჰაიზენბერგ-რობერტსონის განუზღვრელობათა თანაფარდობის კრიტიკული შეფასება
32

PHYSICAL CHEMISTRY
ფიზიკური ქიმია

Koba Amirkhanashvili, Alexandre N. Sobolev, Vladimer Tsitsishvili, Nani Zhorzholiani
Structure of Bis(Lidocaine) Tetrachloridocuprate(II)
34
კ. ამირხანაშვილი, ა. სობოლევი, ვ. ციციშვილი, ნ. ჟორჟოლიანი
ბის(ლიდოკაინ) ტეტრაქლორიდოკუპრატ(II)-ის სტრუქტურა
39

POLYMER CHEMISTRY
პოლიმერების ქიმია

Nino Zavradashvili, Giuli Otinashvili, David Tugushi, Tengiz Kantaria, Temur Kantaria, Nino Kupatadze, Ekaterina Chkhaidze, Nino Neparidze, Ashot Saghyan, Anna Mkrtchyan, Artavazd Poghosyan, Ramaz Katsarava
Synthesis of Biomimetic Polymers Based on Nonproteinogenic α-Amino Acids
41
ნ. ზავრადაშვილი, გ. ოთინაშვილი, დ. ტუღუში, თ. ქანთარია, თ. ქანთარია, ნ. კუპატაძე, ე. ჩხაიძე, ნ. ნეფარიძე, ა. საღიანი, ა. მკრტჩიანი, ა. პოღოსიანი, რ. ქაცარავა
ბიომიმეტიკური პოლიმერების სინთეზი არაპროტეინოგენული α-ამინომჟავების საფუძველზე
46

Earth Sciences
დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებანი

HYDROLOGY
ჰიდროლოგია

Solomon Pavliashvili and David Gubeladze
Agricultural Water Management Models for Optimum Use of Water Resources in Georgia
48
ს. პავლიაშვილი და დ. გუბელაძე
სოფლის მეურნეობაში წყლის მართვის მოდელები წყლის რესურსების ოპტიმალურად გამოყენებისათვის საქართველოში
52

GEOLOGY
გეოლოგია

Davit Makadze
Identification of Hydrothermally Altered Zones in the Area of Bertakari and Bneli Khevi Deposits (Bolnisi Ore District, South Georgia) with Remote Sensing Method
53
დ. მაქაძე
ბერთაკარისა და ბნელი ხევის საბადოების (ბოლნისის მადნიანი რაიონი, სამხრეთ საქართველო) არეალში ჰიდროთერმულად შეცვლილი ზონების გამოვლენა დისტანციური ზონდირების მეთოდით
58

Biological Sciences
ბიოლოგიური მეცნიერებანი

PLANT GROWING
მემცენარეობა

Giorgi Tsintskaladze, Tinatin Sharashenidze, Marine Zautashvili, Manana Burdjanadze, Giorgi Antia, Nina Mumladze
Anionic Zeolite Nanomaterial – Environmentally Safe Complex Fertilizer with Prolonged Action
59
გ. წინწკალაძე, თ. შარაშენიძე, მ. ზაუტაშვილი, მ. ბურჯანაძე, გ. ანთია, ნ. მუმლაძე
ანიონური ცეოლითური ნანომასალა – პროლონგირებული მოქმედების ეკოლოგიურად უსაფრთხო კომპლექსური სასუქი
63

PHARMACOCHEMISTRY
ფარმაკოქიმია

Nanuli Nadaraia, Nana Barbakadze, Karen Mulkijanyan, Vakhtang Mshvildadze, Jean Legault
Synthesis of Some Novel Nitrogen-Containing 5α-Steroids Based on Tigogenin
65
ნ. ნადარაია, ნ. ბარბაქაძე, კ. მულკიჯანიანი, ვ. მშვილდაძე, ჟ. ლეგო
ტიგოგენინის ბაზაზე ზოგიერთი ახალი აზოტშემცველი 5α-სტეროიდის სინთეზი
70

BIOCHEMISTRY
ბიოქიმია

Marika Chikviladze, Nino Mamulashvili, Maia Sepashvili, Nana Narmania, Lali Shanshiashvili, David Mikeladze
High Mobility Group B1 Protein Secretion in Polarized Macrophages
72
მ. ჩიკვილაძე, ნ. მამულაშვილი, მ. სეფაშვილი, ნ. ნარმანია, ლ. შანშიაშვილი, დ. მიქელაძე
მაღალი მობილობის ჯგუფ B1-ის ცილების ექსპრესია პოლარიზებულ მაკროფაგებში
77

BIOPHYSICS
ბიოფიზიკა

Sevinj Jafarova
The Role of Neurotransmitters in Protecting Brain during Acute Hypoxia
79
ს. ჯაფაროვა
ნეიროტრანსმიტერების როლი ტვინის დაცვაში მწვავე ჰიპოქსიის დროს
83

HUMAN AND ANIMAL PHYSIOLOGY
ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია

Archil Chirakadze, Nodar Mitagvaria, Nino Lomidze, Maia Ambokadze, Akaki gigineishvili, Zakaria Buachidze, Marina Devdariani, Lena Davlianidze, Lali Gumberidze, Marina Nebieridze, Nino Sikharulidze
Development and Testing of New Combined Insecticides against the Brown Marmorated Stink Bug (BMSB, Halyomorpha Halys) in Laboratory Conditions
85
ა. ჭირაქაძე, ნ. მითაგვარია, ნ. ლომიძე, მ. ამბოკაძე, ა. გიგინეიშვილი, ზ. ბუაჩიძე, მ. დევდარიანი, ლ. დავლიანიძე, ლ. გუმბერიძე, მ. ნებიერიძე, ნ. სიხარულიძე
აზიური ფაროსანას (Halyomorpha Halys) წინააღმდეგ ახალი კომბინირებული ინსექტიციდების შემუშავება და ტესტირება ლაბორატორიულ პირობებში
89

BIOMEDICINE
ბიომედიცინა

Levan Tsitskishvili, Tengiz Kurashvili, Guram Samadashvili, Gabriel Glunchadze, Ana Metskhvarishvili, Ekaterine Sanaia
Canine Leptospirosis in Georgia
91
ლ. ციცქიშვილი, თ. ყურაშვილი, გ. სამადაშვილი, გ. გლუნჩაძე, ა. მეცხვარიშვილი, ე. სანაია
ძაღლის ლეპტოსპიროზი საქართველოში
95

BIOCHEMISTRY
ბიოქიმია

Sadrudin Magomedov, Taras Osadchuk, Ihor Zazizrnyy, Taisiia Kuzub, Larysa Polishchuk, Oleksandr Verkhovskyi
Biochemical Changes of the Connective Tissue Metabolism in Patients with Knee Osteoarthrosis
97
ს. მაგომედოვი, ტ. ოსადჩუკი, ი. ზაზიზრნი, ტ. კუზუბი, ლ. პოლიშჩუკი, ო. ვერხოვსკი
შემაერთებელი ქსოვილის მეტაბოლიზმის ბიოქიმიური ცვლილებები მუხლის ოსტეოართროზით დაავადებულ პაციენტებში
101

Social Sciences
საზოგადოებრივი მეცნიერებანი

HISTORY
ისტორია

Roin Metreveli
Critical Periods in the History of Georgia (15th Century)
103
რ. მეტრეველი
კრიზისული პერიოდი საქართველოს ისტორიაში (XV ს.)
112
Tornike Diasamidze
Circassian Christian Churches and their Relation to Georgian Christian Architecture
114
თ. დიასამიძე
ჩერქეზეთის ქრისტიანული ეკლესიები და მათი კავშირი ქართულ ქრისტიანულ არქიტექტურასთან
119

ART HISTORY
ხელოვნების ისტორია

Ekaterine Kvachatadze
On the Tradition of Decorating Gravestones in 17th - 19th cc. Georgia
121
ე. კვაჭატაძე
საფლავის ქვათა შემკობის ტრადიციისათვის XVII-XIX საუკუნეების საქართველოში
125

ARCHAEOLOGY
არქეოლოგია

Revaz Papuashvili, Nana Khakhutaishvili, Amiran Kakhidze
To the Origins of Iron Production in Colchis (2nd half of the II millennium BC - 1st half of the I millennium BC)
127
რ. პაპუაშვილი, ნ. ხახუტაიშვილი, ა. კახიძე
რკინის წარმოების სათავეებთან კოლხეთში (ძვ.წ. II ათასწლეულის II ნახევარი - ძვ.წ. I ათასწლეულის I ნახევარი)
131

LAW
სამართალი

Malkhaz Badzaghua and Davit Gondauri
Criminality and Socio-Economic Status Correlation Determinants
133
მ. ბაძაღუა და დ. გონდაური
დანაშაულობის და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ურთიერთდამოკიდებულების დეტერმინანტები
137
Guide for Authors 139
მეგზური ავტორთათვის 140