V.15, n.1

TABLE OF CONTENTS
შ ი ნ ა ა რ ს ი


MATHEMATICS & PHYSICAL SCIENCES
მათემატიკა და ფიზიკური მეცნიერებები

INFORMATICS
ინფორმატიკა

Merab Akhobadze and Elguja Kurtskhalia
Fuzzy Relationships in an Urban System
7
მ. ახობაძე და ე. კურცხალია
არამკაფიო მიმართებანი ურბანულ სისტემაში
11
Levan Julakidze, Zurab Kochladze, Tinatin Kaishauri
New Symmetric Tweakable Block Cipher
13
ლ. ჯულაყიძე, ზ. ქოჩლაძე, თ. კაიშაური
ახალი სიმეტრიული Tweakable ბლოკური შიფრი
19

MATHEMATICAL CHEMISTRY
მათემატიკური ქიმია

Nunu Tsetsadze
Mathematical-Chemical Investigation of some Derivatives of Bis(1H-indolo-5-yl)Methane
20
ნ. ცეცაძე
ზოგიერთი ბის(1H-ინდოლ-5-ილ)მეთანის წარმოებულების მათემატიკურ-ქიმიური გამოკვლევა
22

PHYSICS
ფიზიკა

Tamar Babutsidze
States of ρ° and ω Mesons and ρ°-ω Mixing in the Relativistic Quark Model
23
თ. ბაბუციძე
ρ°და ω მეზონების მდგომარეობები და ρ°-ω შერევა რელატივისტურ კვარკულ მოდელში
31
Liana Abesalashvili and Lali Akhobadze
p - Protons and π - Mesons Produced in (p,d,He,C)(CTa) Collisions at the (4.2,10) AGeV/c
33
ლ. აბესალაშვილი და ლ. ახობაძე
p - პროტონებისა და π- მეზონების დაბადება (p,d,He,C)(CTa) დაჯახებებში(4.2,10) AGeV/c
37

PHYSICAL CHEMISTRY
ფიზიკური ქიმია

Elguja Kutelia, Giorgi Darsavelidze, Teimuraz Dzigrashvili, Davit Gventsadze, Ia Kurashvili, Olga Tsurtsumia, Lia Gventsadze, Lili Nadaraia, Leri Rukhadze, Tengiz Kukava, Saiavur Bakhtiyarov
The Effect of High-Amplitude Deformation and High-Frequency Magnetic Field Exposure on the Elastic/Inelastic Properties of PTFE-Based Hybrid Nanocomposite Filled with Fe Cluster-Doped CNTs
38
ე. ქუთელია, გ. დარსაველიძე, თ. ძიგრაშვილი, დ. გვენცაძე, ი. ყურაშვილი, ო. წურწუმია, ლ. გვენცაძე, ლ. ნადარაია, ლ. რუხაძე, თ. კუკავა, ს. ბახტიაროვი
მაღალამპლიტუდური დეფორმაციისა და მაღალსიხშირულ მაგნიტურ ველში დაყოვნების გავლენა Fe-კლასტერებით დოპირებული CNT-ით შევსებული PTFE ჰიბრიდული ნანოკომპოზიციების დრეკად/არადრეკად თვისებებზე
43

MATERIALS SCIENCE
მასალათმცოდნეობა

Oleksandr Dubovyy, Anton Karpechenko, Tatyana Makryha, Maksym Bobrov, Alexander Labartkava, Andrey Labartkava
Research of the Possibility of Nanostructuring Functional Materials by Pre-Recrystallization Heat Treatment
45
ა. დუბოვი, ა. კარპეჩენკო, ტ. მაკრუხა, მ. ბობროვი, ალ. ლაბარტყავა, ა. ლაბარტყავა
ნანოსტრუქტურირებული ფუნქციონალური მასალების შესაძლებლობის კვლევა წინასწარი რეკრისტალიზაციის სითბური დამუშავებით
50
Nikoloz Loladze, David Tavkhelidze, Medea Tserodze, Zurab Avalishvili
Some Methods of Increasing Hot-Pressing Process Efficiency in Production of Diamond Composite Materials
53
ნ. ლოლაძე, დ. თავხელიძე, მ. წეროძე, ზ. ავალიშვილი
ალმასკომპოზიციური მასალის ცხელი წნეხვით მიღებისას პროცესის ეფექტურობის ამაღლების გზა
56

EARTH SCIENCES
დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებანი

GEOPHYSICS
გეოფიზიკა

Victor Alania, Nino Kvavadze, Onise Enukidze, Tamar Beridze, Aleksandre Gventsadze, Niko Tevzadze
Seismic Interpretation of Southern Part of the Eastern Achara-Trialeti Fold-and-Thrust Belt, Georgia
57
ვ. ალანია, ნ. ყვავაძე, ო. ენუქიძე, თ. ბერიძე, ა. გვენცაძე, ნ. თევზაძე
აღმოსავლეთ აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყლის სამხრეთი ნაწილის სეისმური ინტერპრეტაცია, საქართველო
61

BIOLOGICAL SCIENCES
ბიოლოგიური მეცნიერებები

BIOTECHNOLOGY
ბიოტექნოლოგია

Temur Revishvili, Irakli Chkhikvishvili, Tamaz Mikadze
Georgian Green Specialty Tea. The Most Northern Tea Technology
63
თ. რევიშვილი, ი. ჩხიკვიშვილი, თ. მიქაძე
ქართული მწვანე საფირმო ჩაი. ყველაზე ჩრდილოეთი ჩაის ტექნოლოგია
67

PHARMACOCHEMISTRY
ფარმაკოქიმია

Vakhtang Barbakadze, Lali Gogilashvili, Lela Amiranashvili, Maia Merlani, Shao-Ping Li, Bezhan Chankvetadze
Fractionation of Biologically Active Poly [3-(3,4-Dihydroxyphenyl)Glyceric Acid] Preparation from Symphytum asperum, Simultaneous Determination of Molecular Weights and Contents of its Fractions Using HPSEC-MALLS-RID
69
ვ. ბარბაქაძე, ლ. გოგილაშვილი, ლ. ამირანაშვილი, მ. მერლანი, შ-პ. ლი, ბ. ჭანკვეტაძე
Symphytum asperum-ის ბიოლოგიურად აქტიური პოლი[3-(3,4-დიჰიდოქსიფენილ) გლიცერინის მჟავას] პრეპარატის ფრაქციონირება, ფრაქციების შემცველობის და მოლეკულური წონების ერთდროული განსაზღვრა - HPSEC-MALLS-RID-ის გამოყენებით
74

POLYMERIC CHEMISTRY
პოლიმერული ქიმია

Temur Kantaria, Lia Baduashvili, David Tugushi, Ramaz Katsarava
Metronidazole-Loaded Pseudo-Protein Microspheres for Intravaginal Drug Delivery: Evaluation of Drug Encapsulation Efficiency and Drug Release
76
თ. ქანთარია, ლ. ბადუაშვილი, დ. ტუღუში, რ. ქაცარავა
მეტრონიდაზოლით დატვირთული ფსევდოპროტეინული მიკროსფეროები წამლის ინტრავაგინალური მიწოდებისათვის: წამლის ინკაფსულირების ეფექტურობისა და წამლის გამოთავისუფლების შესწავლა
81

PLANT GROWING
მემცენარეობა

Nargiz Alasania, Nino Lomtatidze, Lamzira Gorgiladze
Peculiarities of Morphogenesis of Cherry Laurel Laurocerasus officinalis Ro. (Prunus laurocerasus L.) in Vitro Culture
83
ნ. ალასანია, ნ. ლომთათიძე, ლ. გორგილაძე
წყავის Laurocerasus officinalis Ro. (Prunus laurocerasus L.) მორფოგენეზის თავისებურებანი in vitro კულტურაში
89

HUMAN AND ANIMAL PHYSIOLOGY
ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია

Archil Chirakadze, Nodar Mitagvaria, David Jishiashvili, Marina Devdariani, Gia Petriashvili, Lena Davlianidze, Nugzar Dvali, Ketevan Chubinidze, Alexander Jishiashvili, Zakaria Buachidze, Irina Khomeriki
Development and Testing of Nanoparticles for Treatment of Cancer Cells by Curie Temperature Controlled Magnetic Hyperthermia
91
ა. ჭირაქაძე, ნ. მითაგვარია, დ. ჯიშიაშვილი, მ. დევდარიანი, გ. პეტრიაშვილი, ლ. დავლიანიძე, ნ. დვალი, ქ. ჩუბინიძე, ა. ჯიშიაშვილი, ზ. ბუაჩიძე, ი. ხომერიკი
ნანონაწილაკების მიღება და ტესტირება კიბოს უჯრედების სამკურნალოდ კიურის ტემპერატურით კონტროლირებადი მაგნიტური ჰიპერთერმიის გამოყენებით
97

Social Sciences
საზოგადოებრივი მეცნიერებანი

LINGUISTICS
ენათმეცნიერება

Merab Chukhua and Nato Akhalaia
Towards One Expressive Possibility of Feminine Gender in Laz
99
მ. ჩუხუა და ნ. ახალაია
მდედრობითი სქესის გამოხატვის ერთი შესაძლებლობისათვის ლაზურში
103

DEMOGRAPHY
დემოგრაფია

Vazha Lordkipanidze, Bezhan Khorava, Davit Chitanava, Ketevan Tsimintia
Migration Processes in the Principality of Mingrelia in the First Half of the 19th Century
105
ვ. ლორთქიფანიძე, ბ. ხორავა, დ. ჭითანავა, ქ. ციმინტია
მიგრაციული პროცესები სამეგრელოს სამთავროში XIX საუკუნის პირველ ნახევარში
109

ECONOMICS
ეკონომიკა

Niko Chikhladze, Levan Chikhladze, Nana Rusadze
Challenges of Economic Activities of Cities in the Context of the Covid-19 Pandemic
110
ნ. ჩიხლაძე, ლ. ჩიხლაძე, ნ. რუსაძე
ქალაქების ეკონომიკური საქმიანობის გამოწვევები COVID-19-ის პირობებში
115

HISTORY
ისტორია

Nicolae V. Dură
The Right to the Guarantee and Ensurance of Religious Freedom from “The Statute for Religious Freedom” of 1786 to the “Declarations” Issued during the UN Session of 2019
117
ნ. ვ. დურა
რელიგიის თავისუფლების გარანტიისა და უზრუნველყოფის უფლება 1786 წლის „რელიგიური თავისუფლების სტატუტიდან“ გაეროს 2019 წლის სესიაზე გამოცემულ დეკლარაციებამდე"
125
Khatuna Baindurashvili
Islamic Studies in 18th Century Georgia
128
ხ. ბაინდურაშვილი
ისლამმცოდნეობა XVIII საუკუნის საქართველოში
132
Simon Gureshidze
Arab Spring and Islamic Radicalism (Tunisia, Egypt, Syria)
134
ს. გურეშიძე
არაბული გაზაფხული და ისლამური რადიკალიზმი (თუნისი, ეგვიპტე, სირია)
139
Guide for Authors 141
მეგზური ავტორთათვის 142