V.14, n.1

TABLE OF CONTENTS
შ ი ნ ა ა რ ს ი


MATHEMATICS & PHYSICAL SCIENCES
მათემატიკა და ფიზიკური მეცნიერებები

MATHEMATICS
მათემატიკა

Gia Avalishvili and Mariam Avalishvili
On the Investigation of One-Dimensional Models of Thermo-Electro-Magneto- Elastic Bars
7
გ. ავალიშვილი და მ. ავალიშვილი
თერმო-ელექტრო-მაგნიტო-დრეკადი ძელების ერთგანზომილებიანი მოდელების გამოკვლევის შესახებ
16
Giorgi Khimshiashvili
Isoperimetric Duality in Polygon Spaces
18
გ. ხიმშიაშვილი
იზოპერიმეტრული ორადობა მრავალკუთხედების სივრცეებში
22
Petre Babilua and Elizbar Nadaraya
On the Estimating the Bernoulli Regression Function Using Bernstein Polynomials
23
პ. ბაბილუა და ე. ნადარაია
ბერნულის რეგრესიის ფუნქციის ბერნშტეინის პოლინომებით შეფასების შესახებ
28
Vakhtang Jaoshvili, Omar Purtukhia, Zurab Zerakidze
Stochastic Derivative of Poisson Polynomial Functionals and its Application
29
ვ. ჯაოშვილი, ო. ფურთუხია, ზ. ზერაკიძე
პუასონის პოლინომიალური ფუნქციონალების სტოქასტური წარმოებული და მისი გამოყენება
37
Zurab Kvatadze and Beqnu Pharjiani
Kernel Estimations of the Density Distribution Constructed by Dependent Observations and the Accuracy of their Approximation by L1 Metric
39
ზ. ქვათაძე და ბ. ფარჯიანი
სიმკვრივის დამოკიდებული დაკვირვებებით აგებული გულოვანი შეფასებები და მათი მიახლოების სიზუსტე L1 მეტრიკით
44

STRUCTURAL MECHANICS
სამშენებლო მექანიკა

Merab Lordkipanidze, Temuri Jojua, Natia Tabatadze, Beka Khachidze, Olgha Giorgishvili
Results of the Study of Attenuating Creep of Heavy Polymer-Shell-Concrete under Recompression Loads
46
მ. ლორთქიფანიძე, თ. ჯოჯუა, ნ. ტაბატაძე, ბ. ხაჩიძე, ო. გიორგიშვილი
მძიმე პოლიმერლეჩობეტონის მილევადი ცოცვადობის კვლევის შედეგები განმეორებითი მკუმშავი დატვირთვების დროს
50

ORGANIC CHEMISTRY
ორგანული ქიმია

Shota Samsoniya, Davit Zurabishvili, Medea Lomidze, Tinatini Bukia, Ivane Gogolashvili, Marina Trapaidze, Uli Kazmaier
Study of the Cyclization Reaction of Adamantyldiaminobenzene in Order to Obtain New Derivatives of 5(6)-(1-Adamantyl)-1H-2-R-Benzimidazoles
51
შ. სამსონია, დ. ზურაბიშვილი, მ. ლომიძე, თ. ბუკია, ი. გოგოლაშვილი, მ. ტრაპაიძე, უ. კაცმაიერი
ადამანტილდიამინობენზოლის ციკლიზაციის რეაქციის შესწავლა 5(6)-(1-ადამანტილ)-1H-2-R-ბენზიმიდა-ზოლის ახალი წარმოე-ბულების მიღების მიზნით
55

PHYSICAL CHEMISTRY
ფიზიკური ქიმია

Elguja Kutelia, Giorgi Darsavelidze, Teimuraz Dzigrashvili, David Gventsadze, Olga Tsurtsumia, Lia Gventsadze, Tengiz Kukava, Leri Rukhadze, Lili Nadaraia, Ia Kurashvili, Sayavur Bakhtiyarov
The Inelastic/Elastic and Tribological Properties of PTFE-Based Nanocomposites Filled with Co Cluster-Doped CNTs
57
ე. ქუთელია, გ. დარსაველიძე, თ. ძიგრაშვილი, დ. გვენცაძე, ო. წურწუმია, ლ. გვენცაძე, თ. კუკავა, ლ. რუხაძე, ლ. ნადარაია, ი. ყურაშვილი, ს. ბახტიაროვი
კობალტის კლასტერებით დოპირებული CNT-ით შევსებული PTFE-ფუძიანი ნანოკომპოზიტების დრეკადი/არადრეკადი და ტრიბოლოგიური თვისებები
62
Nino Mkheidze, Raul Gotsiridze, Svetlana Mkheidze, Danny Pattyn
Determination of the Polymeric Membranes Pore Size Distribution by the Method of Capillary Flow Porometry
64
ნ. მხეიძე, რ. გოცირიძე, ს. მხეიძე, დ. პატინი
პოლიმერული მემბრანების ფორების ზომების განაწილების განსაზღვრა კაპილარული ნაკადის ფორომეტრიის მეთოდის გამოყენებით
70

EARTH SCIENCES
დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებანი

HYDROLOGY
ჰიდროლოგია

Otar Natishvili
Some Issues of Hydraulic Modelling of Cohesive (Structural) Debris Flows
72
ო. ნათიშვილი
ბმული (სტრუქტურული) ღვარცოფების ჰიდრავლიკური მოდელირების საკითხები
75

GEOLOGY
გეოლოგია

Ferando Maisadze
New Data on Tbilisi Olistostromes
76
ფ. მაისაძე
ახალი მონაცემები თბილისის ოლისტოსტრომების შესახებ
81

GEOPHYSICS
გეოფიზიკა

George Kordzakhia, Larisa Shengelia, Genadi Tvauri, Murman Dzadzamia
Current Climate Change Impact on the Mtkvari (Kura) River Basin Glaciers Degradation
83
გ. კორძახია, ლ. შენგელია, გ. თვაური, მ. ძაძამია
კლიმატის მიმდინარე ცვლილების მოქმედება მდ. მტკვრის აუზის მყინვარების დეგრადაციაზე
88
Victor Alania, Onise Enukidze, Nino Sadradze, Giorgi Boichenko, Guga Sadradze, Alexander Chabukiani, Tengiz Kiria, Nino Kvavadze, Alexander Gventsadze
3D Structural Model of the Bitsmendi Anticline Using Seismic Profiles, Georgia
90
ვ. ალანია, ო. ენუქიძე, ნ. სადრაძე, გ. ბოიჩენკო, გ. სადრაძე, ა. ჭაბუკიანი, თ. ქირია, ნ. ყვავაძე, ა. გვენცაძე
ბიწმენდის ანტიკლინის სამგანზომილებიანი სტრუქტურული მოდელი სეისმური პროფილების გამოყენებით, საქართველო
95

PALEOGEOGRAPHY
პალეოგეოგრაფია

Revaz Khazaradze and Koba Kharadze
Genesis and Sedimentation of the Travertines in Georgia
97
რ. ხაზარაძე და კ. ხარაძე
საქართველოს ტრავერტინების გენეზისი და სედიმენტაციის პირობები
102

BIOLOGICAL SCIENCES
ბიოლოგიური მეცნიერებები

BIOCHEMISTRY
ბიოქიმია

Sopio Dzneladze and Eka Nozadze
The Effect of Neurotransmitter and Synaptosomal Factor on the Synaptic Membrane Anion-Activated ATPases
104
ს. ძნელაძე და ე. ნოზაძე
ნეიროტრანსმიტერისა და სინაფსური ფაქტორის გავლენა სინაფსური მემბრანის ანიონურ ATPაზებზე
106

PHARMACOCHEMISTRY
ფარმაკოქიმია

Lali Gogilashvili, Lela Amiranashvili, Maia Merlani, Antonio Salgado, Bezhan Chankvetadze, Vakhtang Barbakadze
Poly[3-(3,4-Dihydroxyphenyl)Glyceric Acid] from Cynoglossum officinale L. (Boraginaceae)
108
ლ. გოგილაშვილი, ლ. ამირანაშვილი, მ. მერლანი, ა. სალგადო, ბ. ჭანკვეტაძე, ვ. ბარბაქაძე
Cynoglossum officinale L.-ის (Boraginaceae) პოლი[3-(3,4-დიჰიდროქსიფენილ)გლიცერინის მჟავა
111

AGRARIAN SCIENCES
აგრარული მეცნიერებანი

S. Ghoghoberidze, Z. Sikharulidze, Ts. Tsetskhladze, K. Sikharulidze, L. Gorgiladze, V. Papunidze
Occurrence of the Pathotype 38 of Synchytrium Endobioticum in Khulo Municipality of Georgia
114
ს. ღოღობერიძე, ზ. სიხარულიძე, ც. ცეცხლაძე, ქ. სიხარულიძე, ლ. გორგილაძე, ვ. პაპუნიძე
Synchytrium endobioticum-ის პათოტიპ 38-ის გავრცელება ხულოს მუნიციპალიტეტში
118

HUMAN AND ANIMAL PHYSIOLOGY
ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია

Natia Tsagareli, Nana Tsiklauri, Ivliane Nozadze, Gulnaz Gurtskaia, Irina Kvachadze, Merab G. Tsagareli
Antinociceptive Effects of NSAIDs Injected into Central Amygdala are Attenuated by Combined Administration of Opioid and Cannabinoid Receptor Antagonists
120
ნ. ცაგარელი, ნ. წიკლაური, ი. ნოზაძე, გ. ღურწკაია, ი. კვაჭაძე, მ. ცაგარელი
ცენტრალურ ამიგდალაში ინიექცირებული არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატებით გამოწვეული ანტინოციცეპტური ეფექტები სუსტდება ოპიოიდური და კანაბინოიდური რეცეპტორების ანტაგონისტების კომბინირებული შეყვანით
125

PLANT PHYSIOLOGY
მცენარეთა ფიზიოლოგია

Gulnara Badridze, Eva Chkhubianishvili, Luara Rapava, Medea Kikvidze, Lali Chigladze, Nino Tsiklauri, Ketevan Tsilosani, Shota Chanishvili
Content of Active Metabolites in some Species of Mosses of Georgia
127
გ. ბადრიძე, ე. ჩხუბიანიშვილი, ლ. რაფავა, მ. კიკვიძე, ლ. ჭიღლაძე, ნ. წიკლაური, ქ. წილოსანი, შ. ჭანიშვილი
აქტიური მეტაბოლიტების შემცველობა საქართველოს ხავსების ზოგიერთ სახეობაში
130

MYCOLOGY
მიკოლოგია

Otar Shainidze, Guram Aleksidze, Shakro Kanchaveli
New Species of Micobiots from Adjara, Georgia
132
ო. შაინიძე, გ. ალექსიძე, შ. ყანჩაველი
მიკობიოტის ახალი სახეობა აჭარიდან, საქართველო
135

HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები

HISTORY
ისტორია

Nikoloz Aleksidze
Some Issues of Political Legitimization through the Cult of Saints in Late Antique Caucasia
137
ნ. ალექსიძე
წმინდანთა კულტისა და პოლიტიკური ლეგიტიმაციის საკითხები გვიანანტიკურ კავკასიაში
142
Nato Songhulashvili
Education in the First Republic of Georgia (1918-1921)
144
ნ. სონღულაშვილი
განათლება საქართველოს პირველ რესპუბლიკაში (1918-1921)
147

ARCHAEOLOGY
არქეოლოგია

Tea Shelia, Reid Ferring, Martha Tappen, Maia Bukhsianidze, David Lordkipanidze
Archaeology and Formation Processes in the M6 Block at Dmanisi, Georgia
148
თ. შელია, რ. ფერინგი, მ. თაფენი, მ. ბუხსიანიძე, დ. ლორთქიფანიძე
დმანისის ძეგლის არქეოლოგია და ფორმირების პროცესი M6 უბნის მონაცემების მიხედვით
153
Kristine Shavlakadze
Trade Relations between the Roman Empire and the Kingdom of Iberia in the 1st-3rd cc. AD
155
ქ. შავლაყაძე
სავაჭრო ურთიერთობები რომის იმპერიასა და იბერიის სამეფოს შორის ახ. წ. I-III სს.-ში
158

ECONOMICS
ეკონომიკა

Paata Koguashvili and Niko Chikhladze
Innovative Approach to the Rural Development in Georgia
160
პ. კოღუაშვილი და ნ. ჩიხლაძე
სოფლის განვითარების ინოვაციური მიდგომა საქართველოში
163
Emzar Jgerenaia
External Debt Management and Bond Market Development Problems
165
ე. ჯგერენაია
საგარეო ვალის მართვისა და ობლიგაციების ბაზრის განვითარების ზოგიერთი პრობლემა
170
Avtandil Silagadze, Tamar Atanelishvili, Nodar Silagadze
Some Tendencies of Post-Soviet Migration and Unemployment
172
ა. სილაგაძე, თ. ათანელიშვილი, ნ. სილაგაძე
პოსტსაბჭოური მიგრაციისა და უმუშევრობის ზოგიერთი ტენდენცია
175