V.15, n.4

TABLE OF CONTENTS
შ ი ნ ა ა რ ს ი


MATHEMATICS & PHYSICAL SCIENCES
მათემატიკა და ფიზიკური მეცნიერებები

MATHEMATICS
მათემატიკა


Teimuraz Aliashvili
On Random Planar Endomorphisms
7
თ. ალიაშვილი
შემთხვევითი ბრტყელი ენდომორფიზმების შესახებ
12
Petre Babilua and Elizbar Nadaraya
On a New Method of Testing the Hypothesis of Equality of Two Bernoulli Regression Functions for Group Observations
13
პ. ბაბილუა და ე. ნადარაია
ორი ბერნულის რეგრესიის ფუნქციის ტოლობის ჰიპოთეზის შემოწმების ახალი მეთოდის შესახებ დაჯგუფებული მონაცემებისთვის
19
Alexander Gamkrelidze and Grigori Giorgadze
On the Notion of the Basis of Finite Dimensional Vector Space
20
ა. გამყრელიძე და გ. გიორგაძე
სასრულგანზომილებიანი ვექტორული სივრცის ბაზისის შესახებ
24

INFORMATICS
ინფორმატიკა


Archil Prangishvili, Teimuraz Matcharashvili, Irma Davitashvili, Ekaterine Mepharidze, Dimitri Tepnadze, Levan Laliashvili, Aleksandre Sborshchikovi
Changes Occurred in the Variation of Internet Border Gateway Protocol Updates, Caused by Influence of Self-Propagated Slammer Worm
25
ა. ფრანგიშვილი, თ. მაჭარაშვილი, ი. დავითაშვილი, ე. მეფარიძე, დ. ტეფნაძე, ლ. ლალიაშვილი, ა. სბორშჩიკოვი
ინტერნეტის სასაზღვრო კარიბჭის პროტოკოლის განახლებების ცვალებადობაში თვითგავრცელებადი სლამერ კომპიუტერული ვირუსის გავლენით გამოწვეული ცვლილებები
29
Gulnara Janelidze, Badri Meparishvili, Luka Shonia
Network Anomaly Detection in Corporate Security
31
გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი, ლ. შონია
ქსელის ანომალიის გამოვლენა კორპორაციულ უსაფრთხოებაში
36

MECHANICS
მექანიკა


Omar Lanchava and Giorgi Javakhishvili
Impact of Strong Fires on a Road Tunnel Ventilation System
38
ო. ლანჩავა და გ. ჯავახიშვილი
ძლიერი ხანძრის გავლენა საავტომობილო გვირაბის სავენტილაციო სისტემაზე
44

APPLIED MECHANICS
გამოყენებითი მექანიკა


Giorgi Dalakishvili, Konstanine Khazalia, Giorgi Turmanidze, Otar Sajaia
Monitoring and Diagnosis of the Shrinkage and Crack Formation Processes in Concrete Using Holographic Interferometry
45
გ. დალაქიშვილი, კ. ხაზალია, გ. თურმანიძე, ო. საჯაია
ჰოლოგრაფიული ინტერფერომეტრიის გამოყენებით ბეტონში შეკლებისა და ბზარების წარმოქმნის პროცესზე მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა
48

ANALYTICAL CHEMISTRY
ანალიზური ქიმია


Mzia Tsitsagi, Imeda Rubashvili, Mariam Chkhaidze, Miranda Khachidze, Ketevan Ebralidze
Four Valuable Bioactive Compounds Obtained from Citrus Waste Using Sequential Two-Step Ultrasound-Assisted Extraction Method
50
მ. ციცაგი, ი. რუბაშვილი, მ. ჩხაიძე, მ. ხაჩიძე, ქ. ებრალიძე
ციტრუსის ნარჩენებიდან ოთხი ბიოლოგიურად აქტიური ღირებული ნივთიერების მიღება თანმიმდევრული ორსაფეხურიანი ულტრაბგერითი ექსტრაქციის მეთოდით
55

MATERIALS SCIENCE
მასალათმცოდნეობა


Lana Shamanauri, Jimsher Aneli, Victor Zviadauri
New Polymer Composites on the Basis of Residual Polyethyleneterephtalate
57
ლ. შამანაური, ჯ. ანელი, ვ. ზვიადაური
ახალი პოლიმერული კომპოზიტები ნარჩენი პოლიეთილენეტერეფტალატის საფუძველზე
62
Nino Darakhvelidze, Zviad Kovziridze, Natela Nijaradze, Zviad Mestvirishvili, Maia Balakhashvili, Temur Cheishvili, Gulnazi Tabatadze
Development of the β-SiAlON Containing System – B4C-SiC-Si-Al-AL2O3-Cfiber for Ballistic Protection of the Body Armour and Helicopters
63
ნ. დარახველიძე, ზ. კოვზირიძე, თ. ჭეიშვილი, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე, ზ. მესტვირიშვილი, მ. ბალახაშვილი
β- SiAlON-ის შემცველი ნანოკომპოზიტის მი-ღება B4C-SiC-Si-Al-AL2O3-ნახშირბადის ბოჭკოს სისტემაში ჯავშანჟილეტებისა და შვეულმფრე-ნების ბალისტიკური დაცვისათვის
67

Earth Sciences
დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებანი

GEOPHYSICS
გეოფიზიკა


Alexander Razmadze
2-3D Structural Model of the Sakharetba Anticline Using Seismic Profiles, Kura Foreland Basin
69
ა. რაზმაძე
სახარეტბის ანტიკლინის ორ და სამგანზო-მილებიანი სტრუქტურული მოდელი სეის-მური პროფილების გამოყენებით, მტკვრის ფორლანდური აუზი
72
Victor Alania, Paolo Pace, Sveva Corrado, Thomas Gusmeo, Tamar Beridze, Nino Sadradze, Niko Tevzadze
Preliminary Structural Interpretation of a Seismic Profile across the Frontal Sector of the Eastern Achara-Trialeti Fold-and-Thrust Belt
74
ვ. ალანია, პ. პაჩე, ს. კორადო, თ. გუსმეო, თ. ბერიძე, ნ. სადრაძე, ნ. თევზაძე
აღმოსავლეთ აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყლის ფრონტულ სექტორზე გამავალი სეისმური პროფილის წინასწარი სტრუქტურული ინტერპრეტაცია
79

GEOLOGY
გეოლოგია


Irakli Javakhishvili, Tamara Tsutsunava, Giorgi Beridze
Geochemistry of Metamorphic Rocks of the Dizi Series of the Southern Slope Zone of the Greater Caucasus
81
ი. ჯავახიშვილი, თ. წუწუნავა, გ. ბერიძე
კავკასიონის სამხრეთი ფერდობის ზონის დიზის სერიის მეტამორფული ქანების გეოქიმია
86
Avtandil Okrostsvaridze, Karlo Akimidze, David Bluashvili, Salome Gogoladze, Rabi Gabrielashvili
The First Data on U-Th Mineralization in the Shkhara Paleozoic Crystalline Massif, the Greater Caucasus
88
ა. ოქროსცვარიძე, კ. აქიმიძე, დ. ბლუაშვილი, ს. გოგოლაძე, რ. გაბრიელაშვილი
U და Th მინერალიზაციის პირველი მონაცემები შხარის პალეოზოურ კრისტალურ მასივში, კავკასიონი
91

HYDROLOGY
ჰიდროლოგია


Givi Gavardashvili
The Results of Flood Risk Evaluation for the Village Nakra, Svaneti
98
გ. გავარდაშვილი
წყალდიდობის რისკების შეფასების შედეგები სოფელ ნაკრაში, სვანეთი
103

Biological Sciences
ბიოლოგიური მეცნიერებანი

PARASITOLOGY
პარაზიტოლოგია


Manana Lortkipanidze, Oleg Gorgadze, Madona Kuchava, Medea Burjanadze, Mzia Kokhia
Effects of Entomopathogenic Nematodes Steinernema tbilisiensis, Steinernema thesami and Heterorhabditis bacteriophora with Combination of Bacterial Insecticides – Bitoxybacillin (Btb) and Bacillus thuringiensis (Bt) against Lymantria dispar (L.) and Operophtera brumata (L.)
105
მ. ლორთქიფანიძე, ო. გორგაძე, მ. კუჭავა, მ. ბურჯანაძე, მ. კოხია
ენტომოპათოგენური ნემატოდების – Steinernema tbilisiensis, Steinernema thesami, Heterorhabditis bacteriophora ბაქტერიულ ინსექტიციდებთან – Bitoxybacillin (Btb), Bacillus thuringiensis (Bt) კომბინაციის ეფექტი მავნე მწერების – Lymantria dispar (L.), Operophtera brumata (L.) წინააღმდეგ
111

GENETICS AND SELECTION
გენეტიკა და სელექცია


Maria Irakli, Kalliopi Kadoglidou, Ageliki Mygdalia, Sopio Ghoghoberidze, Fotis Kleisiaris, Miranda Gorgiladze, Guram Papunidze, Dimitrios Katsantonis
The Effect of Rice Blast on Nutritional Status of Rice
113
მ. ირაკლი, კ. კადოგლიდუ, ა. მიგდალია, ს. ღოღობერიძე, ფ. კლეისიარის, მ. გორგილაძე, გ. პაპუნიძე, დ. კატსანტონის
ბრინჯის პირიკულარიოზის გავლენა ბრინჯის კვებით სტატუსზე
121

MICROBIOLOGY
მიკრობიოლოგია


Taras Gabisonia, Manana Loladze, Natia Tamarashvili, Natela Chakhunashvili, Teimuraz Katamadze
The Use of Bacteriophages for Decontamination of Experimentally Contaminated Chicken Breast Meat
124
ტ. გაბისონია, მ. ლოლაძე, ნ. თამარაშვილი, ნ. ჩახუნაშვილი, თ. ქათამაძე
ბაქტერიოფაგების გამოყენება ხელოვნურად დასნებოვნებული ფრინველის ხორცის დეკონტამინაციისთვის
129

HUMAN AND ANIMAL PHYSIOLOGY
ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია


Ivliane Nozadze, Gulnaz Gurtskaia, Merab G. Tsagareli
TRPV1 and TRPA1 Channels are Involved in Pain Sensations
131
ი. ნოზაძე, გ. ღურწკაია, მ. ცაგარელი
TRPV1 და TRPA1 არხები ჩართულია ტკივილის შეგრძნებაში
138

PHARMACOCHEMISTRY
ფარმაკოქიმია


Vakhtang Barbakadze, Lali Gogilashvili, Lela Amiranashvili, Maia Merlani, Manana Churadze, Ann Gogolashvili, Antonio Salgado, Bezhan Chankvetadze
Carbohydrate-Based Biopolymers: Biologically Active Poly[3-(3,4-Dihydroxyphenyl)Glyceric Acid] from Borago officinalis
140
ვ. ბარბაქაძე, ლ. გოგილაშვილი, ლ. ამირანაშვილი, მ. მერლანი, მ. ჭურაძე, ა. გოგოლაშვილი, ა. სალგადო, ბ. ჭანკვეტაძე
ბიოპოლიმერები ნახშირწყლების საფუძველზე: Borago officinalis-ის ბიოლოგიურად აქტიური პოლი[3-(3,4-დიჰიდროქსიფენილ)გლიცერინის მჟავა]
144

Social Sciences
საზოგადოებრივი მეცნიერებანი

LINGUISTICS
ენათმეცნიერება


Acad. Thomas V. Gamkrelidze and Marine Ivanishvili
Academicians Akaki Shanidze and Giorgi Akhvlediani - Forerunners of a New Theoretical Movement (“Structuralism”) in Linguistics
146
აკად. თ. გამყრელიძე და მ. ივანიშვილი
აკადემიკოსები აკაკი შანიძე და გიორგი ახვლედიანი -ენათმეცნიერებაში ახალი თეორიული მიმდინარეობის („სტრუქტურალიზმის“) წინამორბედნი
150

ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
ორგანიზაციული ფსიქოლოგია


David Charkviani
Method of Studying the Organizational Environment and Psychological Climate
152
დ. ჩარკვიანი
ორგანიზაციული გარემოსა და ფსიქოლო-გიური კლიმატის შემსწავლელი მეთოდი
155

PSYCHOLOGY
ფსიქოლოგია


Guram Chaganava, Guranda Shamilishvili, Madona Loria, Davit Jincharadze, Gogi Tsivadze
The Impact of Work Stress on the Seafarers Mental Health and Safety
156
გ. ჩაგანავა, გ. შამილიშვილი, მ. ლორია, დ. ჯინჭარაძე, გ. ცივაძე
სამუშაო სტრესის გავლენა მეზღვაურთა მენტალურ ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე
161

ECONOMICS
ეკონომიკა


Ramaz Abesadze
Economic Development and Economic Growth in Georgia at Modern Stage
163
რ. აბესაძე
ეკონომიკური განვითარება და ეკონომიკური ზრდა საქართველოში თანამედროვე ეტაპზე
169
Demur Chomakhidze
Complex Analysis of Tariffs and the Paradigm of their Change in Energy
171
დ. ჩომახიძე
ტარიფების კომპლექსური ანალიზი და მისი ცვლილების პარადიგმა ენერგეტიკაში
174

SOCIAL ECONOMICS
სოციალური ეკონომიკა


Anzor Abralava and Nino Javelidze
Business Humanization and Order: an Interdisciplinary Approach from the Perspective of Order Theory
176
ა. აბრალავა და ნ. ჯაველიძე
ბიზნესის ჰუმანიზაცია და წესრიგი: ინტერდისციპლინური მიდგომა „წესრიგის თეორიის“ რაკურსით
180

DEMOLOGY
დემოლოგია


Dali Sologashvili and Tatia Udesiani
Mechanisms to Control the Effective Management of Demographic Problems in Georgia
182
დ. სოლოღაშვილი და თ. უდესიანი
დემოგრაფიული პრობლემების ეფექტიანი მართვის კონტროლის მექანიზმები საქართველოში
187

ART HISTORY
ხელოვნების ისტორია


Nino Tabutsadze, Ekaterine Kiknadze, Nino Kalandadze
Integrated Study of the Painting “Love Scene” Attributed to the Studio of Peter Paul Rubens
189
ნ. ტაბუცაძე, ე. კიკნაძე, ნ. კალანდაძე
პიტერ პაულ რუბენსის სახელოსნოს სურათის „სასიყვარულო სცენა“ ინტეგრირებული კვლევა
193

HISTORY
ისტორია


Klara Inga Karaia, Ana Shanshiashvili, Lana Karaia, Zurab Bragvadze
Georgian Collections in St Petersburg Museums
194
კ.ი. ქარაია, ა. შანშიაშვილი, ლ. ქარაია, ზ. ბრაგვაძე
ქართული მოძრავი კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშები სანკტ-პეტერბურგის მუზეუმებში
199

INFORMATION SCIENCE
მეცნიერება ინფორმაციის შესახებ


Madona Kopaleishvili, Nelly Makhviladze, Irina Bedinashvili
Analysis of Georgian Scientific Journals for Being Indexed in International Databases
201
მ. კოპალეიშვილი, ნ. მახვილაძე, ი. ბედინაშვილი
საქართველოს სამეცნიერო-პერიოდული გამოცემების ანალიზი საერთაშორისო ბაზებში ინდექსაციისათვის
206