V.14, n.2

TABLE OF CONTENTS
შ ი ნ ა ა რ ს ი


MATHEMATICS & PHYSICAL SCIENCES
მათემატიკა და ფიზიკური მეცნიერებები

MATHEMATICS
მათემატიკა

Grigori Giorgadze and Giorgi Khimshiashvili
On Area Foliation in Spaces of Triangles
7
გ. გიორგაძე და გ. ხიმშიაშვილი
სამკუთხედების სივრცეების ფართობის ფიბრაციის შესახებ
13
Petre Babilua, Elizbar Nadaraya, Mzevinar Patsatsia
On the Chi-Square Test of Homogeneity in Case of a Simultaneous Increase of the Number of Observations and the Number of Interval Partitions
14
პ. ბაბილუა, ე. ნადარაია, მ. ფაცაცია
ერთგვაროვნების ხი-კვადრატ კრიტერიუმის შესახებ, როცა ერთდროულად იზრდება დაკვირვებათა და ინტერვალის დაყოფათა რიცხვი
17
Besarion Dochviri and Zaza Khechinashvili
On a Fair Price of the European Option
18
ბ. დოჭვირი და ზ. ხეჩინაშვილი
ევროპული ოფციონის სამართლიანი ფასის შესახებ
22

PHYSICS
ფიზიკა

Giorgi Mumladze, Iamze Kvartskhava, Nikoloz Margiani
On the Structural Characteristics of the B4C-Doped Bi(Pb)-2223 Superconductor
23
გ. მუმლაძე, ი. ქვარცხავა, ნ. მარგიანი
B4C-ით დოპირებული Bi(Pb)-2223 ზეგამტარის სტრუქტურული თავისებურების შესახებ
28
Anzor Khelashvili and Teimuraz Nadareishvili
Relativistic Equations and Quark Confinement Problem
30
ა. ხელაშვილი და თ. ნადარეიშვილი
რელატივისტური განტოლებები და კვარკის კონფაინმენტის პრობლემა
34

PHYSICAL CHEMISTRY
ფიზიკური ქიმია

Elguja Kutelia, Giorgi Darsavelidze, Teimuraz Dzigrashvili, Leri Rukhadze, David Gventsadze, Ia Kurashvili, Lili Nadaraia, Olga Tsurtsumia, Lia Gventsadze, Irakli Losaberidze, Sayavur Bakhtiyarov
The Influence of Cycling Deformation and Annealing on the Elastic/Inelastic Properties of PTFE-Based Nanocomposite Filled with 7.5wt% Fe Cluster-Doped CNTs
36
ე. ქუთელია, გ. დარსაველიძე, თ. ძიგრაშვილი, ლ. რუხაძე, დ. გვენცაძე, ი. ყურაშვილი, ლ. ნადარაია, ო. წურწუმია, ლ. გვენცაძე, ი. ლოსაბერიძე, ს. ბახტიაროვი
ციკლური დეფორმაციის და მოწვის გავლენა 7,5 წონითი %Fe კლასტერებით დოპირებული CNT-ით შევსებული PTFE ნანოკომპოზიციების დრეკად /არადრეკად თვისებებზე
40

CHEMISTRY
ქიმია

Koba Amirkhanashvili, Alexandre N. Sobolev, Vladimer Tsitsishvili, Nani Zhorzholiani
Molecular and Crystal Structure of Bis(Lidocaine) Tetrachlorozincate(II)
42
კ. ამირხანაშვილი, ა. სობოლევი, ვ. ციციშვილი, ნ. ჟორჟოლიანი
ბის(ლიდოკაინ) ტეტრაქლოროცინკატ(II)-ის მოლეკულური და კრისტალური სტრუქტურა
48

ENGINEERING
საინჟინრო მეცნიერება

Bezhan Bendeliani, Guram Dgebuadze, Zaal Azmaiparashvili, Guram Bokuchava, Ioseb Metskhvarishvili
Virtual Liquid Nitrogen Level and Cryotemperatures Meter
50
ბ. ბენდელიანი, გ. დგებუაძე, ზ. აზმაიფარაშვილი, გ. ბოკუჩავა, ი. მეცხვარიშვილი
თხევადი აზოტის დონისა და კრიოტემპერატურების მზომი ვირტუალური ხელსაწყო
53

EARTH SCIENCES
დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებანი

GEOMECHANICS
გეომექანიკა

Levan Japaridze, Peter Neumann, Paata Trapaidze
A Case Study of the Slope Stability after Large Landslide in the 2015 Flood in Tbilisi
55
ლ. ჯაფარიძე, პ. ნოიმანი, პ. ტრაპაიძე
თბილისში 2015 წლის წყალდიდობისას წარმოშობილი დიდი მეწყრის შემდეგ ფერდობის მდგრადობის ანალიზი
60

GEOPHYSICS
გეოფიზიკა

Victor Alania, Tamar Beridze, Onise Enukidze, Zurab Lebanidze, Alexander Razmadze, Nino Sadradze, Niko Tevzadze
Structural Model of the Frontal Part of the Eastern Achara-Trialeti Fold-and-Thrust Belt: the Results of Seismic Profile Interpretation
62
ვ. ალანია, თ. ბერიძე, ო. ენუქიძე, ზ. ლებანიძე, ა. რაზმაძე, ნ. სადრაძე, ნ. თევზაძე
აღმოსავლეთ აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყლის ფრონტული ნაწილის სტრუქტურული მოდელი: სეისმური პროფილის ინტერპრეტაციის შედეგები
67
Peter Šurda, Justína Vitková, Peter Rončák
Regional Drought Assessment Based on the Meteorological Indices
69
პ. სურდა, ჟ. ვიტკოვა, პ. რონჩაკი
მეტეოროლოგიური ინდექსების საფუძველზე რეგიონალური გვალვის შეფასება
73

BIOLOGICAL SCIENCES
ბიოლოგიური მეცნიერებები

MICROBIOLOGY
მიკრობიოლოგია

Tamar Urushadze, Lali Kutateladze, Maia Jobava, Tamar Burduli, Nino Zakariashvili
Amylase Production by Microscopic Fungi Isolated from South Caucasus
75
თ. ურუშაძე, ლ. ქუთათელაძე, მ. ჯობავა, თ. ბურდული, ნ. ზაქარიაშვილი
სამხრეთ კავკასიიდან გამოყოფილი ამილაზების პროდუცენტი მიკროსკოპული სოკოები
81
Tarasi Gabisonia, Manana Loladze, Natela Chakhunashvili, Manana Nadiradze, Tatiana Eliava, Tamar Kalandarishvili, Maia Alibegashvili, Natia Tamarashvili, Temur Katamadze
Characterization of New Bacteriophages of Salmonella and Shigella
83
ტ. გაბისონია, მ. ლოლაძე, ნ. ჩახუნაშვილი, მ. ნადირაძე, ტ. ელიავა, თ. კალანდარიშვილი, მ. ალიბეგაშვილი, ნ. თამარაშვილი, თ. ქათამაძე
Salmonella-ს და Shigella-ს ახალი ბაქტერიოფაგების დახასიათება
86

BOTANY
ბოტანიკა

Mariam Metreveli, Avtandil Meskhidze, Galina Mepharishvili, Lamziri Gorgilade, Liana Koiava
Antimicrobial Activity of the Himalayan Cedar (Cedrus Deodara Loud.) in Seasonal Dynamics
88
მ. მეტრეველი, ა. მესხიძე, გ. მეფარიშვილი, ლ. გორგილაძე, ლ. ქოიავა
ჰიმალაიური კედრის (Cedrus deodara Loud.) ანტიმიკრობული თვისებები სეზონურ დინამიკაში
93

PARASITOLOGY
პარაზიტოლოგია

Oleg Gorgadze, Manana Kereselidze, Mzia Beruashvili, Nana Bagaturia
Fauna of Nematodes of Georgian Hazelnut Soils and its Entomopathogenic Forms
95
ო. გორგაძე, მ. კერესელიძე, მ. ბერუაშვილი, ნ. ბაღათურია
საქართველოს თხილნარის ნიადაგების ნემატოდოფაუნა და მისი ენტომოპათოგენური ფორმები
100

HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები

PSYCHOLOGY
ფსიქოლოგია

Irakli Imedadze
Occurrence of the Pathotype 38 of Synchytrium Endobioticum in Khulo Municipality of Georgia
102
ი. იმედაძე
ქცევის პოლიმოტივაციის დინამიკური მოდელი
107

LINGUISTICS
ენათმეცნიერება

Izabela Kobalava and Rusudan Gersamia
Semantic Components of Adverbs in Megrelian and Laz
109
ი. ქობალავა და რ. გერსამია
სივრცითი ზმნისართების სემანტიკური კომპონენტები მეგრულსა და ლაზურში
113

ART HISTORY
ხელოვნების ისტორია

Irene Giviashvili
Grand Basilicas of Otkhta Eklesia and Parkhali Monasteries: Stages of Construction
114
ი. გივიაშვილი
ოთხთა ეკლესიისა და პარხლის მონასტრების დიდი ბაზილიკები: მშენებლობის ეტაპები
120

ARCHAEOLOGY
არქეოლოგია

Ermine Magradze
Tools and Techniques Used by Goldsmiths in Ancient Georgia
122
ე. მაღრაძე
უძველეს ქართულ ოქრომჭედლობაში გამოყენებული ზოგიერთი ტექნოლოგიური ხერხი და ინსტრუმენტი
126
Nikoloz Tskvitinidze, Nikoloz Tsikaridze, Eliso Kvavadze, David Lordkipanidze
Chalcolithic Settlement at Bronze Cave, Tsutskhvati Cave Complex (Republic of Georgia, Imereti)
127
ნ. ცქვიტინიძე, ნ. წიქარიძე, ე. ყვავაძე, დ. ლორთქიფანიძე
ქალკოლითური დასახლება ბრინჯაოს მღვიმეში, ცუცხვათის მღვიმოვანი, საქართველო, იმერეთი
130