საგაზეთო წერილები და გამოსვლები
 

1. აკადემიას მეხუთე პრეზიდენტი ჰყავს - აკად. თამაზ გამყრელიძე

2. 1989 წლის ცხრა აპრილი

3. ქართულ - სომხური კულტურულ - კონფესიური დაპირისპირებანი და "ქვათა ღაღადი"

4. რატომ არის საქართველო ევროპის ნაწილი

5. რატომ არის საქართველო ევროპის ნაწილი

6. პოსტკომუნისტური დემოკრატიული გარდაქმნები და გეოპოლიტიკა ამიერკავკასიაში

7. "თქვენ განსაცვიფრებლად ბევრი გააკეთეთ"

8. საქართველო ევროპაა თუ აზია?

9. ქრისტიანობა და ქართული კულტურა