V.11, n.2

TABLE OF CONTENTS
შ ი ნ ა ა რ ს ი


MATHEMATICS & PHYSICAL SCIENCES
მათემატიკა და ფიზიკური მეცნიერებები

Mathematics
მათემატიკა

Alex Patchkoria
On Homology Monoids of Simplicial Abelian Monoids
7
ა. პაჭკორია
სიმპლიციალური აბელის მონოიდების ჰომოლოგიის მონოიდების შესახებ
11
Tamaz Vashakmadze
On the Origin Theory of Distributions or on the Heritage of Andrea Razmadze
12
თ. ვაშაყმაძე
განზოგადებული ფუნქციის შექმნის საწყისებთან, ანუ ანდრია რაზმაძის მემკვიდრეობის შესახებ
14

Cybernetics
კიბერნეტიკა

Ramaz Khurodze, Nino Svanidze, Givi Pipia
Probabilistic Analysis of a Redundant Repairable System with Two Maintenance Operations
15
რ. ხუროძე, ნ. სვანიძე, გ. ფიფია
აღდგენადი დარეზერვებული სისტემის ალბათური ანალიზი ორი ტიპის მომსახურებით
21

Informatics
ინფორმატიკა

Otar Shonia, Ioseb Kartvelishvili, Zebur Beridze, Ibraim Didmanidze, Levan Kolbaia
Automatized Design of the Logic and Structured Process of Wireless Local Area Networks Monitoring
22
ო. შონია, ი. ქართველიშილი, ზ. ბერიძე, ი. დიდმანიძე, ლ. კოლბაია
უსადენო ლოკალური ქსელების უსაფრთხოების მონიტორინგის ლოგიკური და სტრუქტურირებული პროცესის ავტომატიზებული დაპროექტება
27
Avtandil Gagnidze, Maksim Iavich, Giorgi Iashvili
Analysis of Post-Quantum Cryptography Use in Practice
29
ა. გაგნიძე, მ. იავიჩი, გ. იაშვილი
პოსტ-კვანტური კრიპტოგრაფიის პრაქტიკაში გამოყენების ანალიზი
35

Physiсs
 ფიზიკა

Anzor Khelashvili
Why do Quarks Have Fractional Charges?
37
ა. ხელაშვილი
რატომ აქვთ კვარკებს წილადი მუხტი?
40

Biophysiсs
 ბიოფიზიკა

Eugenie Kiziria, Maya Gorgoshidze, Shota Gogichaishvili, Victor Sokhadze, David Khachidze, Maya Kiladze, Eter Lomidze, Shota Barbakadze, Gennady Tvauri, Jamlet Monaselidze
Influence of K+ Ions on Thermodynamic Stability of DNA G-Quadruplex
42
ე. კიზირია, მ. გორგოშიძე, შ. გოგიჩაიშვილი, ვ. სოხაძე, დ. ხაჩიძე, მ. კილაძე, ე. ლომიძე, შ. ბარბაქაძე, გ. თვაური, ჯ. მონასელიძე
K+ იონების გავლენა დნმ-ის G-კვადრუპლექსის თერმოდინამიკურ სტაბილურობაზე
45

Geophysics
გეოფიზიკა

George Melikadze, Lika Chelidze, Sopio Vepkhvadze, Mariam Todadze
Using Stable and Radioactive Isotopes for Assessment of Origin and Sustainable Management of Groundwater Resources
47
გ. მელიქაძე, ლ. ჭელიძე, ს. ვეფხვაძე, მ. თოდაძე
სტაბილური და რადიაქტიური იზოტოპების გამოყენება მიწისქვეშა წყლების წარმოშობის დადგენისა და მდგრადი განვითარებისათვის
53
Nodar Varamashvili, Tamaz Chelidze, Marina Devidze, Victor Chikhladze, Zurab Chelidze
Laboratory Research of Landslide Activation Model
55
ნ. ვარამაშვილი, თ. ჭელიძე, მ. დევიძე, ვ. ჩიხლაძე, ზ. ჭელიძე
მეწყრების აქტივაციის კვლევა ლაბორატორიულ მოდელზე
58

Geology
გეოლოგია

Sergo Kekelia, Maren Kekelia, Nona Gagnidze, Nino Popkhadze, Ira Mshvenieradze, Koba Lobzhanidze, Giorgi Kharazishvili
Svaneti Gold Occurence (Kirar-Abakuri Ore Knot) and its Genesis
60
ს. კეკელია, მ. კეკელია, ნ. გაგნიძე, ნ. ფოფხაძე, ი. მშვენიერაძე, კ. ლობჟანიძე, გ. ხარაზიშვილი
სვანეთის (კირარ-აბაკურის მადნიანი კვანძის) ოქროს საბადოები და მათი გენეზისი
67
Nodar Poporadze, Olga Seskuria, Natia Inanashvili
Alpine Type Quartz Veins of the Fold System of the Greater Caucasus (within Georgia)
69
ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია, ნ. ინანაშვილი
კავკასიონის ნაოჭა სისტემის ალპური ტიპის კვარცის ძარღვები (საქართველოს ფარგლებში)
74
Kristine Vardanashvili, David Shengelia, Tamara Tsutsunava, Giorgi Chichinadze, Nikoloz Maisuradze
New Geological-Petrological Data on the Klich Gabbro-Diorite Intrusion (the Greater Caucasus)
76
ქ. ვარდანაშვილი, დ. შენგელია, თ. წუწუნავა, გ. ჭიჭინაძე, ნ. მაისურაძე
ახალი გეოლოგიურ-პეტროლოგიური მონაცემები კლიჩის გაბრო-დიორიტული ინტრუზივის (კავკასიონი) შესახებ
79

Physical Geography
ფიზიკური გეოგრაფია

Kukuri Tavartkiladze and Dali Mumladze
Direct Solar Radiation Distribution over the Territory of Georgia at Apparent Noon of Summer Solstice
81
კ. თავართქილაძე და დ. მუმლაძე
მზის პირდაპირი რადიაციის განაწილება საქართველოს ტერიტორიაზე ჭეშმარიტი შუადღისას ზაფხულის მზებუდობის დროს
85

Hydrology
 ჰიდროლოგია

Otar Natishvili
Dynamic Microwaves in One-Dimensional Dredge Flow at Separable Phase Flow
86
ო. ნათიშვილი
ორფაზიან ნაკადებში მიკროტალღების წარმოქმნის პროგნოზი ცალკეული ფაზის განცალკევებულად გადაადგილების პირობებში
88

Inorganic Chemistry
არაორგანული ქიმია

Givi Tsintsadze, Tea Lobzhanidze , Ioseb Metskhvarishvili, Kristine Giorgadze, Michail Gverdtsiteli
Mixed Ligand Pseudo-Halogen Acid-Complexes of Fourthly Substituted Arsonium
89
გ. ცინცაძე, თ. ლობჟანიძე, ი. მეცხვარიშვილი, ქ. გიორგაძე, მ. გვერდწითელი
ოთხჩანაცვლებული არსონიუმის შერეულლიგანდიანი ფსევდოჰალოგენიდური აციდოკომპლექსები
93

BIOLOGICAL SCIENCES
ბიოლოგიური მეცნიერებები

Biochemistry
ბიოქიმია

Nino Dumbadze, Nugzar Aleksidze, Giorgi Alexidze
Purification and Characterization of Mannose-Specific Lectin Isolated from the Rhizomes of Georgian Endemic Plant Polygonatum obtusifolium Miscz
95
ნ. დუმბაძე, ნ. ალექსიძე, გ. ალექსიძე
საქართველოს ფლორის ენდემური მცენარის Polygonatum obtusifolium Miscz. ფესურის მანოზა-სპეციფიკური ლექტინის გასუფთავება და დახასიათება
103

Biotechnology
ბიოტექნოლოგია

Iamze Beshkenadze, Maia Gogaladze, Nazibrola Klarjeishvili, Omar Lomtadze, Giorgi Kozmanishvili, Nino Khurtsilava
Results of Physico-Chemical Study of Chelate-Type Compounds with Mixed Ligands
105
ი. ბეშკენაძე, მ. გოგალაძე, ნ. კლარჯეიშვილი, ო. ლომთაძე, გ. კოზმანიშვილი, ნ. ხურცილავა
შერეულლიგანდიანი ხელატური ტიპის ნაერთების ფიზიკურ-ქიმიური კვლევის შედეგები
110

Biophysics
ბიოფიზიკა

Nelly Gachechiladze, Rusudan Kupatadze, Konstantine Kuridze, Jemal Gogorishvili, Mariam Bregadze, Levan Lobzhanidze, Tengiz Zaalishvili, Malkhaz Zaalishvili
Some Physical-Chemical Properties of Smooth Muscle Smitin
112
ნ. გაჩეჩილაძე, რ. კუპატაძე, კ. ქურიძე, ჯ. გოგორიშვილი, მ. ბრეგაძე, ლ. ლობჟანიძე, თ. ზაალიშვილი, მ. ზაალიშვილი
გლუვი კუნთის სმიტინის ზოგიერთი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები
116

Pharmacochemistry
ფარმაკოქიმია

Nino Tabatadze, Badri Tabidze, Malkhaz Getia, Vakhtang Mshvildadze, Andre Pichette, Genry Dekanosidze, Ether Kemertelidze
HPLC Analysis of an Anticonvulsant Fraction from the Roots of Cephalaria Gigantea
118
ნ. ტაბატაძე, ბ. ტაბიძე, მ. გეთია, ვ. მშვილდაძე, ა. პიშეტი, გ. დეკანოსიძე, ე. ქემერტელიძე
Cephalaria gigantea-ს ფესვების კრუნჩხვების საწინააღმდეგო ფრაქციის HPLC ანალიზი
121
Maia Merlani, Vakhtang Barbakadze, Lali Gogilashvili, Lela Amiranashvili
Antioxidant Activity of Caffeic Acid Derived Polymer from Anchusa italica
123
მ. მერლანი, ვ. ბარბაქაძე, ლ. გოგილაშვილი, ლ. ამირანაშვილი
Anchusa italica-ს კოფეინის მჟავას წარმოებულის პოლიმერის ანტიოქსიდანტური აქტივობა
126

HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
საზოგადოებრივი და სოციალური მეცნიერებანი

Phylosophy
ფილოსოფია

Irma Shioshvili
General Antecedents of Philosophy by Gustav Radbruch
128
ი. შიოშვილი
ზოგადი ფილოსოფიური წანამძღვრები გუსტავ რადბრუხის მიხედვით
134

Psychology
ფსიქოლოგია

Gulzhahan Ilyassova and Aliya Beisekova
Didactic Principles in the Development of New Textbooks and Programs for Educational Process Using E-Learning Technologies
136
გ. ილიასოვა და ა. ბეისეკოვა
დიდაქტიკური პრინციპები საგანმანათლებლო პროცესისათვის ახალი სახელმძღვანელოებისა და პროგრამების შემუშავებაში ინტერნეტ სწავლების ტექნოლოგიების გამოყენებით
141

Economics
ეკონომიკა

Tengiz Verulava and Tamar Maglakelidze
Health Financing Policy in the South Caucasus: Georgia, Armenia, Azerbaijan
143
თ. ვერულავა და თ. მაღლაკელიძე
ჯანდაცვის დაფინანსების პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში: საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი
149

Human Geography
სოციალური გეოგრაფია

Revaz Gachechiladze and Givi Tavadze
Territorial Claims of a Terrorist Entity “Dai’ish (Islamic State): Are they Based on a “Historical-geographical Logic”?
151
რ. გაჩეჩილაძე და გ. თავაძე
ტერორისტული წარმონაქმნი „დაიშ“-ის ტერიტორიული პრეტენზიები: არსებობს თუ არა ისტორიულ-გეოგრაფიული ლოგიკა?
155