V.14, n.3

TABLE OF CONTENTS
შ ი ნ ა ა რ ს ი


INAUGURAL ARTICLE

Solomon Pavliashvili and Dariusz Edward Prasek
Accelerating Transition to the Circular Economy in Georgia
7
ს. პავლიაშვილი და დ. ე. პრასეკი
ცირკულარულ ეკონომიკაზე გადასვლის დაჩქარება საქართველოში
12

MATHEMATICS & PHYSICAL SCIENCES
მათემატიკა და ფიზიკური მეცნიერებები

Mathematics
მათემატიკა

Vakhtang Kokilashvili and Dali Makharadze
An Extension of some Calderón-Zygmund Inequality
14
ვ. კოკილაშვილი და დ. მახარაძე
კალდერონ-ზიგმუნდის ერთი თეორემის განზოგადების შესახებ
16

INFORMATICS
ინფორმატიკა

Gia Sirbiladze, Irina Khutsishvili, Anna Sikharulidze, Teimuraz Manjapharashvili, Roberto Santana
A New Hesitant Fuzzy TOPSIS Approach in Multi-Attribute Group Decision Making
17
გ. სირბილაძე, ი.ხუციშვილი, ა. სიხარულიძე, თ. მანჯაფარაშვილი, რ. სანტანა
ახალი ჰესიტანტური ფაზი-TOPSIS მიდგომა მრავალატრიბუტული ჯგუფური გადაწყვეტილების მიღებაში
22
Koba Gelashvili and Vakhtang Laluashvili
Sparse Matrix Formats with Two Types for Real Values
23
კ. გელაშვილი და ვ. ლალუაშვილი
მეჩხერი მატრიცების ფორმატები ნამდვილი მნიშვნელობების ორი ტიპით
27
Gocha Chogovadze, Gia Surguladze, Nino Topuria, Natela Archvadze
Implementation of a Prediction Model with Cloud Services
29
გ. ჩოგოვაძე, გ. სურგულაძე, ნ. თოფურია, ნ. არჩვაძე
პროგნოზირების მოდელის იმპლემენტაცია ღრუბლოვანი სერვისებით
34
Konstantine Pkhakadze, Merab Chikvinidze, Giorgi Chichua, Shalva Malidze, David Kurtskhalia, Constantine Demurchev, Nodar Oqroshiashvili
In the European Union with Georgian and Abkhazian Languages – Aims and Problems of Complete Technology Support of Georgian and Abkhazian Languages
36
კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, შ. მალიძე, კ. დემურჩევი, დ. კურცხალია, ნ. ოქროშიაშვილი
ქართული და აფხაზური ენებით ევროკავშირში ანუ ქართული და აფხაზური ენების სრული ტექნოლოგიური უზრუნველყოფის მიზნები და პრობლემები
41
Archil Prangishvili, Nikoloz Mgebrishvili, Levan Imnaishvili
Fiber-Optic Cable Fragments in Rail Circuits as Distributed Sensors
43
ა. ფრანგიშვილი, ნ. მღებრიშვილი, ლ. იმნაიშვილი
ბოჭკოვან-ოპტიკური კაბელის ფრაგმენტები სარელსო წრედებში განაწილებული გადამწოდების სახით
48

STRUCTURAL MECHANICS
სამშენებლო მექანიკა

Merab Lordkipanidze, Olgha Giorgishvili, Nika Botchorishvili, Irakli Marghishvili, Giorgi Robaqidze
Effect of Chemical Additives on Sloping of Concrete
50
მ. ლორთქიფანიძე, ო. გიორგიშვილი, ნ. ბოჭორიშვილი, ი. მარღიშვილი, გ. რობაქიძე
ქიმიური დანამატების გავლენა ბეტონის ცოცვადობაზე
54

MECHANICS
მექანიკა

Tamaz Natriashvili, Revaz Kavtaradze, Merab Glonti, Giorgi Chilashvili
Effect of Chemical Additives on Sloping of ConcreteEcological Characteristics of the Direct Injection Hydrogen Diesel with the Use of the 3D Model
56
თ. ნატრიაშვილი, რ. ქავთარაძე, მ. ღლონტი, გ. ჭილაშვილი
უშუალო შეფრქვევის წყალბადის დიზელის ეკოლოგიური მახასიათებლები 3D მოდელის გამოყენებით
62

PHYSICAL CHEMISTRY
ფიზიკური ქიმია

Lali Gurchumelia, Tengiz Machaladze, Murman Tsarakhov, Dali Dzanashvili, Grigol Tatishvili, Salome Tkemaladze
Raw Materials for Fabrication of New Type, Environmentally Safe Fire-Extinguishing Powders and Evaluation of their Efficiency
64
ლ. ღურჭუმელია, მ. ცარახოვი, თ. მაჩალაძე, დ. ძანაშვილი, გ. ტატიშვილი, ს. ტყემალაძე
მინერალური ნედლეული ახალი ტიპის, ეკოლოგიურად უსაფრთხო ცეცხლმაქრი ფხვნილების დასამზადებლად და მათი ეფექტურობის შეფასება
69

ORGANIC CHEMISTRY
ორგანული ქიმია

Shota Samsoniya, Davit Zurabishvili, Medea Lomidze, Tinatin Bukia, Ivane Gogolashvili, Marina Trapaidze, Uli Kazmaier
Study of the Cyclization Reaction of Adamantyldiaminobenzene with Aromatic Aldehydes
71
შ. სამსონია, დ. ზურაბიშვილი, მ. ლომიძე, თ. ბუკია, ი. გოგოლაშვილი, მ. ტრაპაიძე, უ. კაცმაიერი
ადამანტილდიამინობენზოლის ციკლიზაციის რეაქციის შესწავლა არომატულ ალდეჰიდებთან
78

METALURGY
მეტალურგია

Giorgi Tavadze, Nugzar Khidasheli, Revaz Tabidze, Giorgi Gordeziani, Salome Gvazava
Influence of Hot Plastic Deformation on Austenization Process during Austempering of Ductile Iron
80
გ. თავაძე, ნ. ხიდაშელი, რ. ტაბიძე, გ. გორდეზიანი, ს. გვაზავა
ცხლად პლასტიკური დეფორმაციის გავლენა აუსტენიზაციის პროცესზე მაღალმტკიცე თუჯის იზოთერმული წრთობისას
83

EARTH SCIENCES
დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებანი

HYDROLOGY
ჰიდროლოგია

Otar Natishvili
Simplified Method of Construction of Free Surface Curves at Wave Motion Regime of Debris Flow with Variable Rate along the Way
85
ო. ნათიშვილი
მონატანატივნარებული ტალღების თავისუფალი ზედაპირების წირების აგების გამარტივებული მეთოდი ჩამონადენის ცვლადი მასით გადაადგილების პირობებისთვის
87

ENGINEERING
ინჟინერია

Ivane Saghinadze, Manoni Kodua, Manana Pkhakadze
Numerical Computation of Wave Motions for Poti Coastal Zone
88
ი. საღინაძე, მ. კოდუა, მ. ფხაკაძე
ტალღურ მოძრაობათა რიცხვითი გამოთვლები ფოთის სანაპირო ზოლისთვის
92

GEOLOGY
გეოლოგია

David Bluashvili, Keti Benashvili, Giorgi Mindiashvili, David Makadze
New Data on the Dzama-Gudjareti Ore Knot (Georgia)
92
დ. ბლუაშვილი, ქ. ბენაშვილი, გ. მინდიაშვილი, დ. მაქაძე
ახალი მონაცემები ძამა-გუჯარეთის მადნიანი კვანძის შესახებ (საქართველო)
94

GEOPHYSICS
გეოფიზიკა

Tamar Jimsheladze, Giorgi Melikadze, Genadi Kobzev, Zurab Kereselidze
The Affectivity Assessment of the Hydrodynamic Indicator for Seismic Activities on the Basis of Local Borehole Network
101
თ. ჯიმშელაძე, გ. მელიქაძე, გ. კობზევი, ზ. კერესელიძე
სეისმური აქტივობის ჰიდროგეოდინამიკური ინდიკატორის ეფექტურობის შეფასება ჭაბურღილების ლოკალური ქსელის მონაცემებით
107

BIOLOGICAL SCIENCES
ბიოლოგიური მეცნიერებები

MOLECULAR BIOLOGY
მოლეკულური ბიოლოგია

Tengiz Zaalishvili, Ketevan Kutalia, Ketevan Kolkhidashvili, Dina Margiani, Tinatin Eristavi
Endonuclease Like Activity of DNA Topoisomerase II Associated with Nuclear Matrix at Low pH Value
108
თ. ზაალიშვილი, ქ. კუტალია, ქ. კოლხიდაშვილი, დ. მარგიანი, თ. ერისთავი
ბირთვულ მატრიქსთან ასოცირებული დნმ ტოპოიზომერაზა II-ის ენდონუკლეაზის მსგავსი აქტივობა დაბალ pH-ზე
111

HUMAN AND ANIMAL PHYSIOLOGY
ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია

Nana Tsiklauri, Natia Tsagareli, Ivliane Nozadze, Gulnaz Gurtskaia, Merab G. Tsagareli
The Study of Antinociceptive Tolerance to Cannabinol Microinjected into Central Nucleus of Amygdala
122
ნ. წიკლაური, ნ. ცაგარელი, ი. ნოზაძე, გ. ღურწკაია, მ. ცაგარელი
ამიგდალას ცენტრალურ ბირთვში კანაბინოლის მიკროინექციით გამოწვეული ანტინოციცეპციური ტოლერანტობის შესწავლა
126

Social Sciences
საზოგადოებრივი მეცნიერებანი

ECONOMICS
ეკონომიკა

Vladimer Papava
Features of the Economic Crisis Under the COVID-19 Pandemic and the Threat of the Zombie-ing of the Economy
128
ვ. პაპავა
COVID-19-ის პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის თავისებურებები და ეკონომიკის ზომბირების საფრთხე
132
George Gavtadze and Niko Chikhladze
Opportunities of Using Regional Investment Risk for the Improvement of Regional Development Diagnostics
135
გ. ღავთაძე* და ნ. ჩიხლაძე
რეგიონული ინვესტიციური რისკის გამოყენების შესაძლებლობები რეგიონების განვითარების დიაგნოსტიკის სრულყოფისათვის
140
Paata Koghuashvili and Badri Ramishvili
Optimization of Meat Consumption in Georgia in the Context of Worldwide Trends
142
პ. კოღუაშვილი და ბ. რამიშვილი
საქართველოში ხორცის მოხმარების ოპტიმიზაცია მსოფლიოში არსებული ტენდენციების ფონზე
147
Tamar Atanelishvili, Avtandil Silagadze, Levan Silagadze
Some Economic Problems of the Post-Soviet States after the Global Financial Crisis
149
თ. ათანელიშვილი, ა. სილაგაძე, ლ. სილაგაძე
პოსტსაბჭოური ეკონომიკის ზოგიერთი საკითხი მსოფლიო ფინანსური კრიზისის შემდგომ პერიოდში
153

LAW
სამართალი

Malkhaz Badzagua
Modern Criminology Visions
155
მ. ბაძაღუა
თანამედროვე კრიმინოლოგიის ხედვები
158

Guide for Authors
155
მეგზური ავტორთათვის 158