Vol.6, no.3, 2012

TABLE OF CONTENTS

შ ი ნ ა ა რ ს ი

 
Mathematics & Physical Sciences
მათემატიკა და ფიზიკური მეცნიერებანი

MATHEMATICS
მათემატიკა

Giorgi Oniani
Divergence of Fourier Series with Respect
to Systems of Products of Bases
........................................................................................................................ 5
გ. ონიანი
ფურიეს მწკრივების განშლადობა
ბაზისების ნამრავლის სახის
სისტემების მიმართ
.......................................................................................................................................... 8

Rusudan Bitsadze and Marine Menteshashvili
The Nonlinear Characteristic Goursat Problem
for a Nonlinear Oscillation Equation
............................................................................................................ 10
რ. ბიწაძე, მ. მენთეშაშვილი
გურსას არაწრფივი მახასიათებელი ამოცანა
არაწრფივი რხევების განტოლებისათვის
............................................................................................... 18

George Lominashvili and Mzevinar Patsatsia
On the Pseudo-Maximal Likelihood
Estimation of the Parameters of an
Exponential Distribution by Grouped
Observations with Censoring
........................................................................................................................... 19
გ. ლომინაშვილი, მ. ფაცაცია
დაჯგუფებული დაკვირვებების საფუძველზე
ექსპონენციალური განაწილების პარამეტრების
ფსევდომაქსიმალური დასაჯერობის
შეფასების შესახებ
............................................................................................................................................ 24

Tengiz Bokelavadze and Alexander Lashkhi
Affine Isomorphisms of Power Groups
.......................................................................................................... 25
თ. ბოკელავაძე, ა. ლაშხი
ხარისხოვანი ჯგუფების აფინური მესერები
და მათი იზომორფიზმები
............................................................................................................................ 29

PHYSICS
ფიზიკა


Anzor Khelashvili
Quantized Chiral Soliton as an Alternative to the
Skyrme Model and
γN Vertex ........................................................................................................................ 30
ა. ხელაშვილი
დაკვანტული კირალური სოლიტონი, როგორც
სკირმის მოდელის ალტერნატივა და
γN  წვერო .............................................................................  36

Vakhtang Gogokhia and Avtandil Shurgaia
Quantum Properties of Scalar Fields with Broken
SU(2) –Symmetry
................................................................................................................................................ 37
ვ. გოგოხია, ა. შურღაია
სკალარული ველების კვანტური თვისებები
დარღვეული SU(2) სიმეტრიით
.................................................................................................................. 41

Lida Chkhaidze, Tamar Djobava, Lali Kharkhelauri
Azimuthal Correlations between Protons in the
Backward and Forward Hemispheres in Nucleus-
Nucleus Collisions at a Momentum of 4.2 GeV/c per Nucleon
............................................................... 43
ლ. ჩხაიძე, თ. ჯობავა, ლ. ხარხელაური
წინა და უკანა ნახევარსფეროებში გამოსხივებულ
პროტონებს შორის აზიმუტური კორელაციების
შესწავლა 4.2 გევ/c ნუკლონზე იმპულსის დროს
................................................................................. 47

Shukuri Abramidze, Akaki Gigineishvili,
Noe Katamadze, Grigol Kiknadze,
Giorgi Nabakhtiani, Malkhaz Razmadze,
Zaza Rostomashvili, Zurab Saralidze

The Tasks Related to the Decommissioning of
Georgian Nuclear Research Reactor
............................................................................................................... 49
შ. აბრამიძე, ა. გიგინეიშვილი, ნ. ქათამაძე,
გ. კიკნაძე, გ. ნაბახტიანი, მ. რაზმაძე,
ზ. როსტომაშვილი, ზ. სარალიძე

ქართული ბირთვული საკვლევი რეაქტორის
დეკომისიის ზოგიერთი ამოცანა
............................................................................................................... 54

GEOPHYSICS
გეოფიზიკა


Kukuri Tavartkiladze, Nodar Begalishvili,
Tengiz Tsintsadze, Antaz Kikava

Influence of Global Warming on the Near-Surface
Air Temperature Field in Georgia
.................................................................................................................. 55
კ. თავართქილაძე, ნ. ბეგალიშვილი,
თ. ცინცაძე, ა. ქიქავა

გლობალური დათბობის გავლენა საქართველოში
მიწისპირა ჰაერის ტემპერატურის ველზე
............................................................................................. 59

Irakli Shekriladze
Tropical Cyclone: Alignment Effect and Maximum
Potential Intensity
............................................................................................................................................... 61
ი. შეყრილაძე
ტროპიკული ციკლონი: თანადობის ეფექტი და
მაქსიმალური პოტენციური სიმძლავრე
.................................................................................................. 68

METALLURGY
მეტალურგია


Giorgi Kevkhishvili, Temur Namicheishvili,
Irakli Zhordania, Julietta Loria,
Zakaria Melashvili, Vazha Ramishvili

Determination of the Interrelation
of Technological and Construction
Characteristics of Direct Rolling Process
..................................................................................................... 69
გ. ქევხიშვილი, თ. ნამიჩეიშვილი,
ი. ჟორდანია, ჯ. ლორია,
ზ. მელაშვილი, ვ. რამიშვილი

უსხმულო გლინვის პროცესის ტექნოლოგიური
და კონსტრუქციული პარამეტრების
ურთიერთკავშირის განსაზღვრა
................................................................................................................ 74

GEOLOGY
გეოლოგია


David Shengelia, Lasha Shubitidze,
Sun-Lin Chung, Han-Yi Chiu,
Peter Treloar

New Data on the Formation and Age
of Orthoclase Gabbro of the Dzirula
Crystalline Massif (Georgia)
............................................................................................................................ 75
დ. შენგელია, ლ. შუბითიძე, ს.-ლ. ჩუნგი,
ჰ.-ი. ჩიუ, პ. ტრელუარი

ახალი მონაცემები ძირულის კრისტალური
მასივის (საქართველო) ორთოკლაზიანი
გაბროს ფორმირებისა და ასაკის შესახებ
................................................................................................. 81

PETROLOGY
პეტროლოგია


Nino Popkhadze
First Evidence of Hyaloclastites at Madneuli
Deposit, Bolnisi District, Georgia
.................................................................................................................. 83
ნ. ფოფხაძე
ჰიალოკლასტიტები მადნეულის საბადოს
შემცველ წყებაში
................................................................................................................................................ 89

PALAEOGEOGRAPHY
პალეოგეოგრაფია


Kakhaber Koiava, Lamara Maissuradze,
Andreas Strasser, Irina Shatilova,
Lia Kvaliashvili, Vakhtang (Bacho) Glonti

Palaeogeography of the Sarmatian
of Eastern Georgia
................................................................................................................................................ 91
კ. ქოიავა, ლ. მაისურაძე, ა. სტრასსერი,
ი. შატილოვა, ლ. კვალიაშვილი, ვ. ღლონტი

აღმოსავლეთ საქართველოს სარმატული
დროის პალეოგეოგრაფია
............................................................................................................................... 97Biological Sciences
ბიოლოგიური მეცნიერებანი

BIOCHEMISTRY
ბიოქიმია


Armaz Shalashvili, Devi Ugrekhelidze,
Teimuraz Mitaishvili, Iraida Targamadze,
Natela Zambakhidze

Phenolic Compounds of Wines from
Georgian Autochthonous Grapes,
Rkatsiteli and Saperavi, Prepared
by Georgian (Kakhetian) Technology
.............................................................................................................. 99
ა. შალაშვილი, დ. უგრეხელიძე,
თ. მითაიშვილი, ი. თარგამაძე,
ნ. ზამბახიძე

საქართველოს ავტოქტონური ვაზის
ჯიშების რქაწითელის და საფერავის
ყურძნიდან ქართული (კახური) წესით
დაყენებული ღვინის ფენოლური
ნაერთები
...............................................................................
............................................................................. 103

HUMAN AND ANIMAL PHYSIOLOGY
ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია


Merab G. Tsagareli, Austin W. Merrill,
Nana Tsiklauri, Mirela Iodi Carstens,
Ivliane Nozadze, Gulnaz Gurtskaia,
Elene Abzianidze, Earl E. Carstens

Some Effects of Mustard Oil and Cinnamaldehyde
on Spinal Neuronal Responses to Cutaneous
Stimuli in Male Rats
.....................................................
.................................................................................... 104
მ. ცაგარელი, ო. მერილი, ნ. წიკლაური,
მ. ი. კარსტენსი, ი. ნოზაძე, გ. ღურწკაია,
ე. აბზიანიძე, ე. კარსტენსი

მდოგვის ზეთისა და დარიჩინის ალდეჰიდის
ზოგიერთი ეფექტი მამრი ვირთაგვების
ზურგის ტვინის ნეირონების პასუხებზე
კანის გაღიზიანებისას
.....................................................
............................................................................. 115

Giorgi Zubitashvili
The Maximum Heart Rate as a Parameter
of Sport-Age Functioning
.....................................................
............................................................................ 117
გ. ზუბიტაშვილი
გულისცემის მაქსიმალური სიხშირე, როგორც
სპორტულ-ასაკობრივი ფუნქციონირების
პარამეტრი
.....................................................
..................................................................................................... 120

MICROBIOLOGY
მიკრობიოლოგია

Shorena Khetsuriani, Zurab Khetsuriani,
Muralidhasan Thanigaivasan,
Chandran Kulasekar

Helicobacter pylori Urease Activity and
Spread of Candida spp in Patients with
Gastric Cancer
.....................................................
................................................................................................ 121
შ. ხეცურიანი, ზ. ხეცურიანი,
თ. მურალიდჰასანი, კ. ჩანდრანი

Helicobacter pylori -ს ურეაზული აქტივობა
და Candida spp-ს გავრცელება კუჭის
კიბოს მქონე პაციენტებში
.....................................................
....................................................................... 123

MEDICAL SCIENCES
სამედიცინო მეცნიერებანი


Grigol Sulaberidze, Murman Ghvaladze,
Eka Chkonia, Tamar Gegeshidze,
Teona Buachidze, Mamuka Chkaidze

Effect of some Pyrrole Derivatives on the
Brain Cortex during Hemorrhagic Shock
................................................
..................................................... 125
გრ. სულაბერიძე, მ. ღვალაძე, ე. ჭყონია,
თ. გეგეშიძე, თ. ბუაჩიძე, მ. ჩხაიძე

პიროლის ზოგიერთი ნაწარმის მოქმედება
თავის ტვინის ქერქზე ჰემორაგიული
შოკის დროს კატებში
.....................................................
................................................................................ 129

Manana Janiashvili
Statistical Characteristics of Blood Pressure
and Heart Rate Variation in Different Blood
Pressure Categories
.....................................................
....................................................................................... 131
მ. ჯანიაშვილი
სისხლის წნევისა და გულის რიტმის
ცვლილებათა სტატისტიკური
მახასიათებლები არტერიული
წნევის სხვადასხვა კატეგორიაში
.....................................................
......................................................... 134

ECOLOGY
ეკოლოგია


Nino Lomtatidze and Eter Machutadze
Vegetative Propagation of Ornamental
Shrubs Using Hormodin-2 Solution
in Batumi Botanical Garden
.....................................................
....................................................................... 135
ნ. ლომთათიძე, ე. მაჭუტაძე
დეკორატიული ბუჩქების ვეგეტატიური
გამრავლების მიზნით ჰორმოდინ-2-ის
ხსნარის გამოყენება ბათუმის
ბოტანიკურ ბაღში
.....................................................
...................................................................................... 137

PALAEOBIOLOGY
პალეობიოლოგია


Abesalom Vekua
New Spiral-Horned Antelope in Dmanisi Fauna
.......................................
................................................ 139
ა. ვეკუა
ხვეულრქიანი ანტილოპა დმანისის ფაუნაში
................................
...................................................... 144
 

Humanities and Social Sciences
ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებანი

LINGUISTICS
ენათმეცნიერება


Giorgi Chikoidze
The “Regular” Type of Georgian Verbal
Super-Paradigm
.....................................................
............................................................................................. 145
გ. ჩიკოიძე
ქართული ზმნური სუპერ-პარადიგმის
“რეგულარული” ტიპი
.....................................................
.............................................................................. 153

ECONOMICS
ეკონომიკა


George Berulava
The Impact of Services Sector on Export
Performance of Manufacturing Firms
in Transition Economies
................................................................................................................................... 154
გ. ბერულავა
მომსახურების სექტორის
გავლენა სამრეწველო ფირმების
საექსპორტო საქმიანობაზე
გარდამავალ ეკონომიკებში
.......................................................................................................................... 161