პერსონალურ მონაცემთა დაცვა

 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი

ნათია ფოფხაძე

+995 599 58 56 58