ღონისძიებების ანონსი

 

 საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 2024 წლის ივნისის ღონისძიებები