ღონისძიებების ანონსი

 

 საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 2020 წლის ივნისის ღონისძიებები