ღონისძიებების ანონსი

 

 საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 2022 წლის ნოემბრის ღონისძიებები