ღონისძიებების ანონსი

 

 საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 2019 წლის დეკემბრის ღონისძიებები