უცხოელი წევრები

 

ფოტო სახელი და გვარი დარგი ქალაქი არჩევის თარიღი განყოფილება
აბაევი ვასილ † კავკასიოლოგია მოსკოვი 1996 წლის 28 ივნისს ენის, ლიტერატურისა და ხელოვნების განყოფილება
ანდრეევი ლევ † მცენარეთა ინტროდუქცია და აკლიმატიზაცია მოსკოვი 2002 წლის 20 ივნისი სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა განყოფილება
ანდრეევი ალექსანდრე † დაბალი ტემპერატურებისა და კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკა მოსკოვი 2002 წლის 20 ივნისი მათემატიკისა და ფიზიკის განყოფილება
ასფალგი იულიუს † აღმოსავლეთმცოდნეობა მიუნხენი 1996 წლის 28 ივნისი ენის, ლიტერატურისა და ხელოვნების განყოფილება
ბარ-იოსეფი ოფერ † არქეოლოგია კემბრიჯი 2002 წლის 20 ივნისი საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილება
ბასოვი ნიკოლოზ † ფიზიკა მოსკოვი 1996 წლის 28 ივნისი მათემატიკისა და ფიზიკის განყოფილება
ბოგოლუბოვი მიხეილ † ენათმეცნიერება სანკტ-პეტერბურგი 2002 წლის 20 ივნისი ენის, ლიტერატურისა და ხელოვნების განყოფილება
ბოედერი ვინფრიდ † ენათმეცნიერება ოლდენბურგი 2002 წლის 20 ივნისი ენის, ლიტერატურისა და ხელოვნების განყოფილება
ბრაუნი იან † აღმოსავლეთმცოდნეობა, კავკასიოლოგია ვარშავა 2002 წლის 20 ივნისი ენის, ლიტერატურისა და ხელოვნების განყოფილება
ბუაჩიძე გასტონ † შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა ნანტი 2010 წლის 28 დეკემბერი ენის, ლიტერატურისა და ხელოვნების განყოფილება
ბუსლაევი იური † ფიზიკური ქიმია რიგა 1996 წლის 20 ივნისი ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილება
გამზათოვი ჰაჯი † ლიტერატურათმცოდნეობა მახაჩკალა 2010 წლის 29 ივნისი ენის, ლიტერატურისა და ხელოვნების განყოფილება
გოლდანსკი ვიტალი † ფიზიკური ქიმია მოსკოვი 1996 წლის 28 ივნისი ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილება
ესბროკი მიშელ ვან † აღმოსავლეთმცოდნეობა მიუნხენი 1996 წლის 28 ივნისი ენის, ლიტერატურისა და ხელოვნების განყოფილება
იანშინი ალექსანდრე † გეოლოგია მოსკოვი 1996 წლის 28 ივნისი დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა განყოფილება
კადიშევსკი ვლადიმერ † ფიზიკა დუბნა 2002 წლის 20 ივნისი მათემატიკისა და ფიზიკის განყოფილება
კოსტიუკი პლატონ † ნეიროფიზიოლოგია და ბიოფიზიკა კიევი 1996 წლის 28 ივნისი ფიზიოლოგიისა და მედიცინის განყოფილება
კროხინი ოლეგ † კვანტური რადიოფიზიკა და პლაზმის ფიზიკა მოსკოვი 2002 წლის 20 ივნისი მათემატიკისა და ფიზიკის განყოფილება
ლეფორი ჟაკ † ისტორია პარიზი 1996 წლის 28 ივნისი საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილება
ლიონსი ჟაკ-ლუი † მათემატიკა პარიზი 1996 წლის 28 ივნისი მათემატიკისა და ფიზიკის განყოფილება
ლოგუნოვი ანატოლი † ფიზიკა მოსკოვი 1996 წლის 28 ივნისი მათემატიკისა და ფიზიკის განყოფილება
მაირჰოფერი მანფრედ † ენათმეცნიერება ვენა 1996 წლის 28 ივნისი ენის, ლიტერატურისა და ხელოვნების განყოფილება
მარჩუკი გური † ატმოსფეროს ფიზიკა მოსკოვი 1996 წლის 28 ივნისი დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა განყოფილება
მილანოვსკი ევგენი † გეოლოგია მოსკოვი 2002 წლის 20 ივნისი დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა განყოფილება
მინდელი ლევან † მეცნიერების განვითარების მართვა და პროგნოზირება მოსკოვი 2010 წლის 28 დეკემბერი გამოყენებითი მექანიკის, მანქანათმშენებლობისა და მართვის პროცესების განყოფილება
მირზაბეკოვი ანდრეი † მოლეკულური ბიოლოგია მოსკოვი 2002 წლის 20 ივნისი ბიოლოგიურ მეცნიერებათა განყოფილება
მიხაილოვსკი ანატოლი † ფიზიკა მოსკოვი 2013 წლის 30 ოქტომბერი მათემატიკისა და ფიზიკის განყოფილება
მოიზიში ბურკჰარდ † შუა საუკუნეების ფილოსოფია ბოხუმი 2002 წლის 20 ივნისი საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილება
ნამბუ იოჩირო † ფიზიკა ოსაკა 1996 წლის 28 ივნისი მათემატიკისა და ფიზიკის განყოფილება
ნიკოლაევი ალექსი † სეისმოლოგია მოსკოვი 2002 წლის 20 ივნისი დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა განყოფილება
პატონი ბორის † მეტალურგია და ლითონთა ტექნოლოგია კიევი 1996 წლის 28 ივნისი ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილება
პრივალოვი პეტრე † მოლეკულური ბიოლოგია ბალტიმორი 2011 წლის 17 ივნისი ბიოლოგიურ მეცნიერებათა განყოფილება
პროხოროვი იური † ალბათობის თეორია, შემთხვევით პროცესთა თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა მოსკოვი 2002 წლის 20 ივნისი მათემატიკისა და ფიზიკის განყოფილება
რთველაძე ედვარდ † ისტორია, არქეოლოგია ტაშკენტი 2010 წლის 28 დეკემბერი საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილება
სარქისიანი ფადეი † რადიოტექნიკა, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები და გამოთვლითი ტექნიკა ერევანი 2002 წლის 20 ივნისი გამოყენებითი მექანიკის, მანქანათმშენებლობისა და მართვის პროცესების განყოფილება
სიმონოვი პავლე † ნეიროფიზიოლოგია მოსკოვი 1996 წლის 28 ივნისი მედიცინის განყოფილება
სკოპენკო ვიქტორ † არაორგანული ქიმია კიევი 2002 წლის 20 ივნისი ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილება
სკოროხოდი ვალერი † არაორგანულ ნივთიერებათა მასალათმცოდნეობა კიევი 2015 წელი, 2 აპრილი ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილება
ფორტოვი ვლადიმერ † თბოფიზიკა მოსკოვი 2002 წლის 20 ივნისი გამოყენებითი მექანიკის, მანქანათმშენებლობისა და მართვის პროცესების განყოფილება
ფროლოვი კონსტანტინე † მანქანათმშენებლობა მოსკოვი 1996 წლის 28 ივნისი გამოყენებითი მექანიკის, მანქანათმშენებლობისა და მართვის პროცესების განყოფილება
შარაშიძე გიორგი † ქართველოლოგია პარიზი 1996 წლის 28 ივნისი ენის, ლიტერატურისა და ხელოვნების განყოფილება
შახტახტინსკი თორგულ † ნავთობის ქიმია და ქიმიური ტექნოლოგია ბაქო 2002 წლის 20 ივნისი ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილება
შმიდტი კარლ ჰორსტ † ქართველოლოგია ბონი 1996 წლის 28 ივნისი ენის, ლიტერატურისა და ხელოვნების განყოფილება
ხაინი ვიქტორ † გეოდინამიკა და გლობალური ტექტონიკა მოსკოვი 1996 წლის 28 ივნისი დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა განყოფილება
ჯობაძე ვახტანგ † ისტორია კალიფორნია 1996 წლის 28 ივნისი საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილება
ჰუმელი გერდტ † თეოლოგია კალიფორნია 1996 წლის 28 ივნისი საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილება