აჭარის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრი

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აჭარის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრის სამეცნიერო საბჭო:

1 ვანო პაპუნიძე (ცენტრის ხელმძღვანელი) აკადემიკოსი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
2 ასლან დევაძე (სწავლული მდივანი) ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი
3 მიხეილ მახარაძე ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
4 რამაზ სურმანიძე მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, მწერალი
5 ბიჭიკო დიასამიძე ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
6 ვლადიმერ ბალაძე ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
7 ამირან კახიძე ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
8 გურამ მემარნე სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი
9 გურამ პაპუნიძე ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი
10 ანთაზ ქიქავა გეოგრაფიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
11 ნოდარ ბარამიძე ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
12 მამია ფაღავა ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
13 მარინე აროშიძე ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
14 თამარ სირაძე ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
15 დავით ხარაზიშვილი ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, პროფესორი

 

აჭარის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრის “შრომები”