კანდიდატები

 

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილება

ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ხელოვნებათმცოდნეობა – 1 ვაკანსია

ნუგზარ მგელაძე

ელდარ ნადირაძე

ზურაბ პაპასქირი

ზაზა სხირტლაძე

კიაზო ფიცხელაური

 

ფილოსოფია, პოლიტოლოგია – 1 ვაკანსია

ლელა ალექსიძე

ომარ გოგიაშვილი

მამუკა დოლიძე

ვალერიან რამიშვილი

 

დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა განყოფილება

გეოლოგია – 1 ვაკანსია

მიხეილ კაკაბაძე

 

საინჟინრო მეცნიერებათა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების განყოფილება

მართვის ინფორმაციული ტექნოლოგიები   – 1 ვაკანსია

ირაკლი კოვზანაძე

ქართლოს ყაჭიაშვილი

 

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა განყოფილება

ტყის განახლება და ეკოლოგია – 1 ვაკანსია

ვანო  პაპუნიძე