კანდიდატები

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა განყოფილება

ვაკანსია – მოლეკულური ბიოლოგია

  1. თენგიზ ზაალიშვილი

ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილება

ვაკანსია – ბუნებრივ ნაერთთა ქიმია

  1. რამაზ გახოკიძე

საინჟინრო მეცნიერებათა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების განყოფილება

ვაკანსია – ინფორმატიკა

  1. ქართლოს ყაჭიაშვილი

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილება

ვაკანსია – საქართველოს ეკონომიკა

  1. მიხეილ ჯიბუტი

ვაკანსია – სამართალმცოდნეობა

  1. მინდია უგრეხელიძე

ენის, ლიტერატურისა და ხელოვნების განყოფილება

ვაკანსია – საქართველოს სამხედრო ხელოვნება და არქიტექტურა

  1. ჯაბა სამუშია

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა განყოფილება

ვაკანსია – ჰიდრომელიორაცია

  1. გივი გავარდაშვილი
  2. დავით გუბელაძე