თანამშრომლობა

გაფორმებული მემორანდუმების სია

 

 

# ორგანიზაციის დასახელება მემორანდუმის გაფორმების თარიღი
1. საბუნებისმეტყველო მეცნიერების, მხატვრული ლიტერატურისა და ნატიფი ხელოვნების ბელგიის სამეფო აკადემიასა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 1992 წ.
2. დიდი ბრიტანეთის მეცნიერებათა აკადემიასა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 10.07.1993 წ.
3. ათენის (საბერძნეთი) უნივერსიტეტსა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 10.04.1994 წ.
4. საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევის ეროვნულ ცენტრსა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 1996 წ.
5. იუნესკოსა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 1997 წ.
6. თურქეთის მეცნიერებათა აკადემიასა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 2008 წ.
7. ავსტრიის მეცნიერებათა აკადემიასა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 2011 წ.
8. ავსტრიის მეცნიერებათა აკადემიასთან, პროექტი „ალპები კავკასია“ და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 2012 წ.
9. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 15.11.2013წ.
10. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტსა, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის უნივერსიტეტსა, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნულ ცენტრსა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 18.11.2013წ.
11. ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 25.11.2013წ.
12. ესტონეთის მეცნიერებათა აკადემიასა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 2013წ.
13. ლატვიის მეცნიერებათა აკადემიასა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 2013წ.
14. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 23.01.2014წ.
15. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 07.04.2014წ.
16. ქ. იანტაის (ჩინეთი) ახალი და მაღალი ტექნოლოგიების ზონის გაცვლის საერთაშორისო ცენტრსა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 21.05.2014წ.
17. სს “საპარტნიორო ფონდსა” და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 24.06.2014წ.
18. დონის (ქ. როსტოვი) სახელმწიფო ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 04.08.2014წ.
19. სამრეწველო ბიოტექნოლოგიის სფეროში ავსტრიის ბიოტექნოლოგიის ცენტრსა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 2014წ.
20. ისრაელის მეცნიერებათა და ჰუმანიტარულ აკადემიასა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 2014წ.
21. აზერბაიჯანის ხაზარის უნივერსიტეტსა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 2014წ.
22. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 20.01.2015წ.
23. სსიპ “საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოსა” და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 08.04.2015წ.
24. სს ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნულ ცენტრსა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 14.05.2015წ.
25. ნ. ბოხუას სახელობის სისხლძარღვთა და გულის დაავადებათა ცენტრსა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 14.05.2015წ.
26. აუდიოლოგიის ეროვნულ ცენტრსა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 14.05.2015წ.
27. ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა ეროვნულ ცენტრს, ჯაფარიძე-ქევანიშვილის კლინიკასა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 14.05.2015წ.
28. ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკულ ცენტრსა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 14.05.2015წ.
29. კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტსა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 14.05.2015წ.
30. პ. სარაჯიშვილის სახელობის ნევროლოგიის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტსა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 14.05.2015წ.
31. აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრსა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 16.05.2015წ.
32. საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 26.06.2015წ.
33. საქართველოს პროფესიული განათლებისა და კვალიფიციური კადრების მომზადების მუშაკთა და სტუდენტთა პროფესიულ კავშირსა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 08.09.2015
34. შპს „საქგზამეცნიერება“-სა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 29.12.2015
35. ბელარუსიის მეცნიერებათა აკადემიასა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 2015
36. ბელარუსიის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 2015
37. ჩეჩნეთის მეცნიერებათა აკადემიასა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 2015
38. ჩეჩნეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 2015
39. ჩეჩნეთის სახელმწიფო პედაგოგიურ უნივერსიტეტსა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 2015
40. ჩეჩნეთის რესპუბლიკის მწერალთა კავშირსა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 2015
41. უნგრეთის მეცნიერებათა აკადემიასა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 2015
42. რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიასა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 2015
43. თურქმენეთის მეცნიერებათა აკადემიასა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 2015
44. აფხაზეთის მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიასა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 19.05.2016წ.
45. სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნულ სააგენტოსა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 17.06.2016წ.
46. ჩინური კომპანია “Linyu Top Network Corporation” –სა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 05.07.2016წ.
47. პოლონეთის მეცნიერებათა აკადემიასა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 2016წ.
48. ჩინეთსა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში 2016წ.
49. საქ. დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტსა (სდასუ) და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 05.04.2017წ.
50. ყაზახეთის ეროვნულ საინჟინრო აკადემიასა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 19.06.2017წ.
51. ჩინეთის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა აკადემიასა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 25.09.2017წ.
52. კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციასა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 26.12.2017წ.
53. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმსა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 19.03.2018წ.
54. ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნეს საბჭოსა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 31.07.2018წ.
55. იანტაის ეროვნული მაღალი ტექნოლოგიების ინდუსტრიული განვითარების ზონასა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 12.09.2018წ.
56. მემორანდუმი ადგილობრივი ბიორესურსების განვითარებისა და გადამუშავების ჩინეთ-საქართველოს ერთობლივი ლაბორატორიის შექმნაზე 12.09.2018წ.
57. შეთანხმება შანდუნის მეცნიერებათა აკადემიასა (ჩინეთი, ლიჩენის ოლქი, ქ. ძინანი) და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 12.09.2018წ.
58. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობასა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 25.09.2018
59. ფოთის მერიასა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 24.04.2019
60. რუმინეთის მეცნიერებათა აკადემიასა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 02.07.2019
61. ჩინეთის მეცნიერებათა აკადემიასა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 18.09.2019
62. ჩინეთის გუანდუნის პროვინციის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ასოციაციასა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 16.12.2019
63. ჩინეთის ქ. იანტაის შანდუნის ტექნოლოგიების უნივერსიტეტსა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის მიკრობული უჯრედების ქარხნის ერთობლივი ლაბორატორიის დაარსებაზე 16.12.2019
64. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 08.07.2020
65. ქართულიტვ-სა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 13.07.2020
66. კავკასიის უნივერსიტეტსა და საქ. მეცნ. ეროვნულ აკადემიას შორის 13.10.2020
67. სამართლის მულტიფუნქციური განათლებისა და ექსპერტიზის ცენტრ „მართლმსაჯულების სახლსა“ და საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიას შორის. 08.06.2021
68. ფონდ „განვითარება და გარემო“-სა და საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიას შორის. 06.07.2021
69. საზოგადოებრივ მაუწყებელსა და საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიას შორის. 16.07.2021
70. მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიასა და საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიას შორის. 13.10.2021
71. სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურსა და საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიას შორის. 08.07.2022
72. იუსტიციის სამინისტროსა და საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიას შორის. 29.08.2022
73. უკრაინის ბიოტექნიკის ინსტიტუტსა და საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიას შორის. 06.10.2022
74. უკრაინის არქიტექტურის აკადემიასა და საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიას შორის. 09.01.2023
75. ათათურქის უნივერსიტეტსა და საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიას შორის. 23.01.2023